Home Günlük Türkçede ‘gil’ ekinin kullanışı

Türkçede ‘gil’ ekinin kullanışı

0

* “-gil” yapım eki eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar; büyük ünlü (kalınlık-incelik), küçük ünlü (düzlük-yuvarlaklık), ünsüz benzeşmesi uyumlarına uymaz. Her zaman “-gil” biçimindedir.

-Bu akşam sınıfça, Aysungilde toplanacağız. (Doğru)

…Aysun’gilde… (Yanlış)

…Aysungil’de… (Yanlış)

-Dün geceki sarsıntıda Muratgilin evi de zarar görmüş. (Doğru)

…Murat’gilin… (Yanlış)

…Muratgil’in… (Yanlış)

* Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu görev ve anlamda kullanıldığında kesme işaretiyle (’) ayrılmaz, kendisinden sonra getirilen diğer ekler de kesme işaretiyle (’) ayrılmaz.

-Cep telefonumu Zelişlerde unutmuşum ya! (Doğru)

…Zeliş’lerde… (Yanlış)

…Zelişler’de… (Yanlış)

(edebiyatrbahcesi.net)

Exit mobile version