Home Günlük Türkler de cepheye gidecek mi?

Türkler de cepheye gidecek mi?

0

“Türk vatandaşlığından ayrılıp Rusya Federasyonu pasaportu alanların ya da çifte pasaport sahibi olanların durumu ne olacak?” Bu soru, kısmi seferberlik kararı alındıktan sonra sıkça sorulmaya başlandı. Sosyal medyada, “Rusya vatandaşlığına geçmiş olan, Rusya’da yaşayan bazı Türklere de celp kararı yollandığı” iddiaları gündeme geldi. Ancak resmi olarak bu haberler doğrulanmadı.

Özel bir ayrım yapılmadığı için, Rusya Federasyonu vatandaşı olan herkes, başka bir vatandaşlığı olup olmadığına bakılmaksızın kısmi seferberlik nedeniyle aynı yasa ve mevzuat kapsamında değerlendiriliyor.

“İkinci vatandaşlık sahibi olanlar seferberlikten muaf mıdır?” sorusuna Yandex Zen’deki blogunda cevap veren hukukçu Kaloy Ahilgoy, “İkinci bir vatandaşlığın varlığı hem askerlik görevinden hem de seferberlikten muafiyet için yeterli neden değildir. Rusya Federasyonu için argüman basittir: İkinci veya üçüncü vatandaşlığa sahip bir kişi, tüm sonuçlarıyla birlikte öncelikle Rusya Federasyonu vatandaşı olarak kalır” dedi.

Uzman hukukçu şöyle devam etti:

“Yasanın hükmü açıktır: Rusya Federasyonu vatandaşının yabancı bir devletin vatandaşlığına sahip olması, federal yasa veya bir mahkeme tarafından aksi belirtilmedikçe, onun hak ve özgürlüklerine halel getirmez ve Rus vatandaşlığından doğan yükümlülüklerden kurtarmaz. Ancak, daha önce ülkesinde görev yapmış olan kişi, eğer çifte vatandaşlığın kabulüne ilişkin iki ülke arasında uluslararası bir anlaşma varsa Rusya’da askerlik hizmetinden muaf tutulabilirler. Ama burada özel bir durum var: Seferberlik, rutin bir askerlik çağrısı değildir, dolayısıyla ikinci bir vatandaşlık seferberlikten muafiyet için bir gerekçe değildir.”

Türkiye ile Rusya arasında çifte vatandaşlık anlaşması olmadığı için, bir ülkede yapılan askerlik diğerinde tanınmıyor. Dolayısıyla Rusya vatandaşlığını alan Türkler de diğer Rusya Federasyonu vatandaşları ile aynı hak ve sorumluluklara sahip.

Rusya pasaportuna sahip olmasına rağmen daimi olarak Rusya dışında yaşayan çifte pasaport sahiplerinin durumu içinse, RBC’ya konuşan hukukçular, “Yurt dışında ikamet eden biri seferberliğe tabi değil. Ancak, altı aydan uzun bir süre kalmak kaydıyla ülkeden ayrılmadan önce, ikamet kaydı silme için askeri sicil ve kayıt bürosuna gitmek zorunlu. Bunu yapmayanlar Rusya’da ikamet ediyor sayılıyor ve diğer vatandaşlarla aynı hükümlere tabi oluyor” diyor.

(TürkRus.Com)

Medya Günlüğü

Medya eleştirisine odaklanan, özel habere ve söyleşilere önem veren, dilediği konuda özgürce yazmak isteyenlere kapısı açık, kâr amacı taşımayan bir site.

Exit mobile version