Uykunun önemi üzerine notlar

Uykunun önemi üzerine notlar

9 Temmuz 2022 Cumartesi  |   Beyaz Önlük

Prof. Dr. Osman Akdemir

• Uyku sinir sistemlerimizin işlevlerinde, vücut ısısının, metabolizmasının, öğrenme ve hafıza yetilerinin düzenlenmesinde öncü role sahip, 

• Sağlıklı ve yeterli uyuyamama depresyon, kalp & damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, solunum zorlukları, müzmin ağrılar, sindirim sistemi bozuklukları ve kazalara (iş, trafik) zemin hazırlıyor, 

• Uykunun bozulması sonucunda aksayan odaklanma ve hafıza işlevi sosyal, bilişsel ve mesleki performansı olumsuz yönde etkiliyor, 

• Sağlıklı ve yeterli uyku vücut stresini azaltıcı, kalp hızını ve tansiyonu düşürücü etkiye sahip, 

• Nitekim uykuya dalma süresi uzun olanlarda, sık sık uyananlarda, toplam gece uyku süresi 5 saatin altında olanlarda yüksek tansiyon riski ve şiddeti artıyor, 

• Uyku sorunu olanların yarıya yakınında yüksek tansiyon mevcut. Yüksek tansiyon sorunu olanların da yine yarıya yakını uyku bozukluğu sorunu yaşıyor,  

• Uyku vücut metabolizmasında, insülinin üretimi ve duyarlılığında, şekeri kullanma işlevinde önemli rol oynuyor, 

• Yeterli uyku uyuyamayanlarda şeker hastalığına daha sık rastlandığı gibi mevcut şeker hastalığında kan şekeri kontrolü güçleşiyor, 

• Altı gece süreyle 4 saatten kısa uyuyanlarda şeker toleransının % 40 azaldığı bildiriliyor,  

• Yeterince uyku uyumayanlarda boyun ve kalp damarlarında giderek artan damar sertliği bulguları gözlenmekte, 

• Uyku sorunlarının, bilhassa uykuya dalmakta güçlük çekmenin kalp krizi ve inme riskini arttırdığı gösterilmiş bulunuyor, 

• Günde 5-6 saatten kısa uyku süreleri kalp & damar hastalığına bağlı ölüm olasılığını arttırıyor, 

• Gerek çocuklarda gerek erişkinlerde yetersiz günlük uyku süresi bel çevresinde artış ve şişmanlığa neden olan faktörler arasında yer almakta, 

• Günde 7 saatin üzerinde uyuyanlarla karşılaştırıldığında, günde 5 saatin altında uyuyanlarda karaciğer yağlanması gelişme olasılığı artıyor, 

• Uzun süreli uykusuzluk demans (bunama) ve alzheimer hastalığı gelişme riskini arttırmakta, 

• Depresyon uyku bozukluklarına yol açtığı gibi uykusuzluk genç, orta yaşlı ve ileri yaşlardaki bireylerde depresyona neden olabiliyor,   

• Günde 6 saatten az uyuyan bireylerde erken ölüm riski günde 7-9 saat uyuyanlarla karşılaştırıldığında 10 kat artmış bulunuyor, 

• Uykusuzluk ve kısa uyku süreleri bağışıklık sistemini olumsuz etkilemek suretiyle enfeksiyon gelişimini kolaylaştırıyor, 

• Yetersiz uyku çalışan bireylerde mesai esnasında sert bel ağrıları ve tükenmişlik sendromuna daha sık rastlanmasına neden oluyor, 

• Modern toplumlarda uyku kültürü olumsuz yönde değişirken erişkinlerin yaklaşık üçte birinde uyku bozukluklarına rastlanıyor, 

• Günümüzde önerilen gece uyku süreleri 18-64 yaşlar için 7-9 saat, 65 yaş ve üzerindeki bireyler için 7-8 saat; uyku sürelerinin azalmasının ve kalitesinin bozulmasının insan sağlığına çok yönlü olumsuz etkilerinin daha fazla gündeme gelmesi gerekiyor.    


KAYNAKLAR:

• Javaheri S, Redline S: Insomnia and Risk of Cardiovascular Disease. Chest. 2017; 152:435-444 

• Garg H: Role of optimum diagnosis and treatment of insomnia in patients with hypertension and diabetes: A review. J Family Med Prim Care 2018; 7:876-883 

• Okamura T, Hashimoto Y, Hamaguchi M, Obora A, Kojima T, Fukui M: Short sleep duration is a risk of incident nonalcoholic fatty liver disease: a population-based longitudinal study. J Gastrointestin Liver Dis 2019;28:73-81 

• Chattu VK, Manzar MD, Kumary S, Burman D, Spence DW, Pandi-Perumal SR:The Global Problem of Insufficient Sleep and Its Serious Public Health Implications. Healthcare (Basel). 2018 Dec;7(1)

Not: Bu yazı Medya Günlüğü'nde daha önce yayınlanmıştır.