Usta yaşam enerjisi

Usta yaşam enerjisi

9 Mayıs 2021 Pazar  |   Serbest Kürsü

Melek Ay

Bedendeki enerji yönetimi, günümüz yogasında duruşlarda kazanmaya çalıştığımız esneklik ve güçten çok daha fazlasıdır.  

Özünde hiçbiri birbirinden ayrılmıyor. Doğduğumuz andan itibaren mekanik ve ayrıştıran bir zihne doğru eğitilmeye çalıştığımız için aslında, önem sırası olmaksızın her şeyin birbirine ve ortaya çıkan enerjinin de bütüne hizmet ettiğini anlamamız gecikebiliyor. Bu durum da bireyde ıstıraba ve bir türlü dolmayan o boşluğa neden olabiliyor. 

Yaşam enerjisini “Prana” anlamak bedendeki tüm varlık seviyelerini canlandıran ve birbirini yücelten sistemi de anlamaktır. “Prana”, bedenin hareketi, zihnin hareketi, duyularımızı kontrol eden zekâdır. Yüksek benliğimizin algılanabilir tezahürüdür.  

Yaşam enerjimizi “Prana” anlamak, ihtiyacımız olan anlamak demektir. Yoga tam da bu alanda bize fırsatlar sunabiliyor. Her gün, bedeni hareket ettirmek “Asana”, nefes çalışmaları “Pranayama” çalışmak bedeni ve zihni canlandırır, iç farkındalığımızı geliştirir. Doz doz devam ettikçe de yüksek bilince doğru çekilmemiz kaçınılmazdır. 

Aslında “Prana”yı anlamak için “Akaşa”yı anlamak gerekmektedir. “Akaşa” doğada var olan tüm elementler ve beş duyumuzla algılayabildiğin her şeydir. “Akaşa” yı hareket ettirebilen “Prana”dır. Bedenimiz “Akaşa”dır, bedeni hareket ettiren şey ise “Prana”dır. Tüm varlıklar bilinçli veya bilinçsiz “Prana”yı, “Akaşa”yı hareket ettirebilmek için yönlendirir. Çünkü “Prana” her şeyin hareketinden sorumludur.  

Geçen haftanın yazısında da değinildiği üzere, bedende yürüttükleri fonksiyonlara göre bedende akan ama her biri birbiriyle uyum içerisinde olan beş farklı “Prana” biçimi vardır. Bu biçimlere “Vayu” denilmektedir.  

Sanskrit dilinde “Vayu” kelimesi "rüzgâr" olarak tercüme edilir ve 'Va' kökü "akan" anlamına gelir.  

“Vayu”, bedensel işlevleri ve aktiviteleri kontrol etmek için belirli bir yönde hareket eden enerjik bir güçtür. Bir “Vayu” dengesizleşirse, vücudun tüm enerjik sistemi boyunca uyumsuzluk yaratabilir veya yardımcı çakrasını veya konumuna bağlı organları olumsuz yönde etkileyebilir. Uyumlu çalıştıklarında ise bedenin ve zihnin sağlığını ve canlılığını garanti eder, hayatımızın anlam ve amaçlarına çekilmemize kolaylık sağlar. 

Eski kaynaklar bedende 49 farklı “Vayu” olduğunu ifade eder ancak ana başlıkta “Pancha Pranas” denilen beşini anlamak yeterlidir. İlki ile başlıyoruz. 

“Prana Vayu” : 

• Bedendeki temel enerjidir ve diğer dört “Vayu” için yönetici santral görevi görür. 

• İki kaşın arasında üçüncü göz olarak ifade edilen merkezde, başta konumlandırılmıştır. Enerjisi göğüs bölgesine nüfuz eder. Akış yönü içe ve yukarıyadır ancak her yere ulaşır. Bu akış yönü beyni, gözü uyanık tutar. 

• Eylemi kristalleşmedir, ifadesi döngüseldir ve ilişkili çakraları ve elementleri kalp çakrası “Anahata” ve havadır. Soluk alıp vermeyi, alımı, ilhamı, itici gücü, ileri momentumu yönetir. 

• Zayıf olduğunda, zihin odaklanamaz ve aşırı endişe yaşar. Nefes darlığı, kaygı, düşük enerji veya zayıf bir bağışıklık sistemi sorunları “Prana vayu” dengesizliği ile ilgili olabilir. 

Körük nefesi “Bhastrika”, dönüşümlü burun nefesi “Nadi Shodhana”, muzaffer veya okyanus nefesi “Ujjayi Pranayama” gibi nefes teknikleri uygulamaları bu “vayu”nun kontrol ve dengesini sağlayabilir. Üst vücudu kaldıran, uzatan, açan yoga pozları da bu “vayu”nun dengeli işleyişini arttırmaya, derin ve genişleyen nefes almaya, enerjimizi arttırmaya yardımcı olabilir. 

Hissetmek için, gözlerini kapa, bedenini gevşet ve nefes al, karından göğse ve 3. göze akan enerjiyi hisset. 

Namast...