Toplum ve halk

Toplum ve halk

10 Mart 2022 Perşembe  |   Köşe Yazıları

Cumhur Deliceırmak, Girne

Bilmeyenler de öğrenir belki niyetiyle 70 yaşında ilk mektep bilgileri vermek keyifli olmuyor ama çaresi yok, yapacağız. 

"Türkiye toplumu" dediğinizde, Türk ve Kürt halklarından, yetmez, nüfusları bu iki halk kadar olmasa da Süryanilerden, Araplardan, Elenlerden, Ermenilerden söz etmiş olursunuz. 

"Fransa toplumu" da Fransızları, Baskları, Korsikalıları anlatır tıpkı "İspanya toplumu" dediğinizde, İspanyolları, Katalanları, Baskları anlatmaya çalışmanız gibi.. 

"Avrupa toplumu" dediğinizde, kapsama alanı, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar, Elenler, Bulgarlar, Sırplar, İngilizler, Çekler, Slovaklar ve diğerlerine kadar genişler. 

Hâl böyle iken… 

"Kıbrıs toplumu" diyerek, Türkleri, Elenleri, Ermenileri, Maronitleri Latinleri ve hatta İngilizleri anlatmaya çalışmak diye bir doğru dururken… 

Yanisi şu: Kıbrıs toplumu Elen ve Türk halklarından ve dahi Ermeni ve Maronitlerden oluşur demek varken. 

Halkları kapsayan toplum kavramını ne demeye olur olmaz, bilir bilmez kullanıyorsunuz, "Türk toplumu", "Elen toplumu" diye diye, halk onlar halk. 

Halk halktır, elbette zenginler, fakirler, köylüler, şehirliler, Fenerliler, Çetinkayalılar, berberler gibi çeşitli topluluklardan oluşur ama bir halka toplum derseniz işler sarpa sarar ki içinizde eksik ve daha da kötüsü yanlış bilgiden oluşan halk kavramını kullanma korkunuz kendinizi ele verir. 

Bilgisizlik ayıp değil ve fakat okuyarak, düşünerek, bilgilenmek varken bundan kaçınmak hem kendinize ve hem de etiketinize karşı yanlış ve ayıptır. 

Sorun kendi kendinize bakalım, meselâ "İngiltere toplumu" derken neyi kastedersiniz ve İskoç halkı demek varken, İrlanda halkı demek varken niye İrlanda toplumu, İskoç toplumu deme yanlışına hiç düşmez ama iş ille de Kıbrıs Türk halkına gelince bu yanlışı hem de gönüllü olarak ve iştahla, şehvetle yapıyorsunuz.. 

Hele bir de Kürt toplumu deme yanlışının ağzınızdan çıktığını hayal edin, amannn tanrınız, korktunuz bu yanlışı yapmaktan değil mi. 

Ben size doğrusunu yazayım. 

Kürt halkı, Türk halkı ve Türkiye toplumu. 

Haydi tekrarlayın: 

Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Elen halkı ve Kıbrıs toplumu, 

Nasıl ki Büyük Britanya adalarında İngiliz, Irish, Skots, Kelt halklarından oluşan İngiltere toplumu yaşıyor ise, 

Kıbrıs Adasında da Türk ve Elen halklarından oluşan Kıbrıs toplumu yaşıyor. 

Do you understand?

Yoksa USA aksanı ile mi duymak istersiniz?