Ekran karartma: 'İletişim özgürlüğünün ihlali'

Ekran karartma: 'İletişim özgürlüğünün ihlali'

4 Eylül 2020 Cuma  |   Kötü

Basın Konseyi, TELE1 Televizyonu ekranlarının RTÜK kararıyla 5 gün süreyle karartılmasına tepki gösterdi. Kararın iletişim özgürlüğü ihlali’ olduğunu belirten Basın Konseyi’nin açıklamasında “Karatılan ekran, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü açısından ülkenin geldiği son durumu gösteren utanç tablosudur” denildi. 

Basın Konseyi’nin açıklaması şöyle: 

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) aldığı ve bugüne kadar hiçbir örneği olmayan kararla, TELE1 Televizyonu’nun ekranlarını 5 gün süreyle kararttı.  

RTÜK, iktidar yanlısı olmayan televizyon kanallarını susturmak için fırsat kollayan iktidar partisi temsilcilerinin Üst Kurul’daki oy çokluğuna dayanarak, TELE1 ve Halk TV’ye 5’er gün yayın durdurma kararı almış, Basın Konseyi’nin ve bu kanalların başvurusu üzerine İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

RTÜK, yaptığı itirazla mahkemenin aldığı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması üzerine, jet hızıyla gece yarısı TELE1 ekranlarını 5 gün süreyle karattı. Karartılan ekran, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü açısından ülkenin geldiği son durumu gösteren utanç tablosudur. 

Yürütmenin durdurulması kararına yapılan itiraz sonucu bu kararın kaldırılması, aynı zamanda iletişim özgürlüğüne yargı aygıtıyla vurulan yeni bir darbedir. TELE1 kanalı bugüne kadar hiçbir iddiasını sözlü olarak ve mahkeme huzurunda dile getirememiştir. Bu durum tek başına ifade özgürlüğünün usuli güvencelerinden yoksun olarak kanalın kapatıldığının ve iletişim özgürlüğünün ihlal edildiğinin kanıtıdır. 

Bununla birlikte 6112 Sayı Kanunda herhangi bir yetki verilmemiş olmasına rağmen, telefon ve Twitter aracılığı ile ‘tebligat’ yapıldığı belirtilerek yayının durdurulmasının yine aynı vasıtalar ile bildirilmesi, idarenin keyfi davrandığını ve hukuk devleti ilkesinin keyfiliği önleyen tüm güvencelerinin de muhaliflere karşı  ortadan kaldırıldığını göstermektedir. 

Basın Konseyi olarak demokrasiye, halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne inanan herkesin TELE1 Televizyonu’na reva görülen bu uygulamaya karşı çıkıp ‘dur’ demesi gerektiğine inanıyoruz.

(Basın Konseyi)