TBMM yeni anayasa yapabilir mi?

TBMM yeni anayasa yapabilir mi?

7 Kasım 2015 Cumartesi  |   Köşe Yazıları

1 Kasım seçiminin ardından AKP kanadında yeni bir sivil anayasa yapacağız söylemi başladı. Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler'e ve pek çok anayasa hukukçusuna göre bu, yanlış ve anayasaya aykırıdır. TBMM  yeni bir anayasa yapamaz ancak anayasada bazı maddelerin değiştirilmesini belli şartlarda yapabilir. Şöyle ki; Anayasamızın 175. Maddesi'ne göre değişiklik teklifi meclisin 2/3 çoğunluğu  ile ( 367 millet vekili) doğrudan,  3/5 çoğunluğu ile (330 millet vekili) halk oylaması sonucunda kabul edilir. 

Yeni anayasa ancak;

-Devletin yeniden kurulması

-Sömürgelerin bağımsızlığı

-Bağımsız devletlerin birleşmesi

-Bir devletin birden çok bağımsız devletlere ayrılması, yani yeni devlet kurulması sırasında

-Bir de anayasanın, ihtilallar de olduğu gibi, toptan ilga edilmesinden sonra...

Asli kurucu iktidarlar tarafından yapılır. Şu anda Türkiye'de bu durumların hiç birisi vukuu bulmadığına göre yeni anayasa nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte yapılan 1924 Anayasası'dır. 1924 Anayasası 27 Mayıs İhtilali'nden sonra 12 Haziran 1960'da ilga edildi. Bu ilga 14 Haziran 1960 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Bilahare 1961 Anayasası yapıldı. 1961 Anayasası 1980 İhtilali'nden sonra Milli Güvenlik Konseyi tarafından ilga edildi. Bu ilga 28 Ekim 1980 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. İhtilallardan sonra toplanan Kurucu Meclisler yeni anayasa taslaklarını yaptılar. Bu taslak anayasalar halk oylamasına sunuldu. Halen mevcut 1982 Anayasamız halk oylamasında %93 kabul oyuyla yürürlüğe girdi. Anayasamızın 175. Maddesine göre de pek çok maddesi değiştirildi.

Demek oluyor ki yeni anayasa ancak mevcut anayasanın toptan ilgasından sonra kurucu meclisler tarafından yapılıyor.  Şu anda mevcut anayasa toptan ilga edildi de bizim haberimiz mi yok? Veya ihtilal mı oldu?

TBMM mevcut anayasamızı toptan ilga edebilir mi?

İlga ederse bu anayasaya göre seçilen meclis kendisini de ilga etmiş olmaz mı? Kendini fesh etmiş meclisin millet adına hiçbir şey yapamayacağı açık değil mi? 

Sonuç olarak TBMM 1982 Anayasamıza göre yeni anayasa yapamaz. Ancak anayasada yukarda belirtilen şartlarda değişiklikler yapabilir. Anayasamızın ilk dört maddesi yine anayasamıza göre değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Herkes hesabını buna göre yapsın....