Simavi Ödülleri'ne başvurular başladı

Simavi Ödülleri'ne başvurular başladı

8 Haziran 2022 Çarşamba  |   Günlük

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına  46 yıldır verilen ödüllere başvurular başladı. TGC Sedat Simavi Ödülleri için başvurular 30 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. 

TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda ödül veriliyor. Ödül dallarının sayısı ve Seçici Kurul üyeleri, her yıl TGC Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. 

Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliği tarafından 3500'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik posta ile mektup gönderilip ödüller için adayları varsa bildirmeleri isteniyor. Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için çeşitli şartlar aranıyor. 

Başvuru koşulları arasındaki bazı maddeler şöyle: 

“Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabilir. Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir. Gazetecilik, Karikatür, Radyo ve Televizyon dallarında aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır. Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son beş yıl içinde (01.10.2017–30.09.2022), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2021-30.09.2022) yayınlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az iki, en fazla beş sayfalık Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor” 

Ödüller için başvurular 30 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor. Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Seçici Kurullar Ekim ayının ikinci yarısından Kasım ayının sonuna kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde uygun gördükleri sayıda toplantılar yapıyor ve kazananları belirleyip 30 Kasım tarihine kadar Ödül Sekreterliği'ne bildiriyorlar. 

Ödüller her yıl Aralık ayında törenle dağıtılıyor. Ödül kazananların isimleri medya yolu ile açıklanıyor. Ödül kazananlara, merhum Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi; övgüye değer görülenlere, plaket ve övgü belgesi veriliyor. 1977 yılından bu yana verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarına www.tgc.org.tr  internet sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının Yönetmelik bölümünden ulaşılabilir. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nin sedatsimaviodulleri@tgc.org.tr  elektronik posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabilir. 

SEDAT SİMAVİ KİMDİR? (1896–1953) 

Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi, 1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdülhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü Hande adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. Pençe, Casus ve Alemdar Vakası filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. Diken ve İnci dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de Dersaadet ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu Payitaht, Güleryüz izledi. 15 Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık Yedigün ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanı seçildi. Sedat Simavi 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi Hürriyet’i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son buldu.   

2022 SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ: 

GAZETECİLİK: 

Bertan Ağanoğlu - Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 

Sedat Ergin - Hürriyet Gazetesi Yazarı 

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - İletişim Akademisyeni 

Vahap Munyar - Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü 

Altan Öymen - Gazeteci, Yazar 

Fatih Polat - Evrensel Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü   

İbrahim Varlı - Birgün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü 

RADYO VE TELEVİZYON: 

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen - İletişimci 

Göksel Göksu - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi 

Prof. Dr. Nazife Güngör - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ - Halk TV Haber Programcısı 

Zeynel Lüle - TELE 1 TV Programcısı 

Dr. Erkan Oyal - İletişimci – Sunucu 

Doğan Şentürk- Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni 

KARİKATÜR: 

Behiç Ak - Cumhuriyet Gazetesi Çizeri  

Hicabi Demirci - Çizer 

Nuray Özger – TGC Genel Sekreter Yardımcısı 

Sefer Selvi-Evrensel Gazetesi Çizeri 

Emre Ulaş -Yeniçağ Gazetesi Çizeri 

EDEBİYAT: 

Filiz Aygündüz - Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 

Metin Celâl -Yazar, Eleştirmen 

Turhan Günay-Yazar, Eleştirmen 

Doğan Hızlan –Eleştirmen 

Prof. Dr. Sevval Şahin Gümüş - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi  

İhsan Yılmaz -Hürriyet Gazetesi Kültür – Sanat Yönetmeni  

İhsan Yılmaz – TGC Genel Saymanı 

SOSYAL BİLİMLER: 

Prof. Dr. Taner Berksoy - Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı 

Niyazi Dalyancı -Gazeteci, Yazar 

Prof. Dr. Sema Erder–  Şehir Çalışmaları ve Göç Hareketleri Uzmanı 

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Emre Kongar - Sosyolog 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi -Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder - Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. İlter Turan- İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Zafer Toprak – Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Modern Türk Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi 

FEN BİLİMLERİ: 

Prof. Dr. Taylan Akdoğan- Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. İdil Arslan Alaton - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Viktorya Aviyente - Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Durmuş Ali Demir - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Türkan Haliloğlu - Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. İlhan İkeda - Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Önder Pekcan - Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Hakan Ürey - Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yücel Yılmaz -Yer Bilimci  

SAĞLIK BİLİMLERİ: 

Prof. Dr. Özdemir Aktan - Genel Cerrahi Uzmanı 

Prof. Dr. Selim Badur - Mikrobiyoloji Uzmanı 

Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu - Göz Hastalıkları Uzmanı 

Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Gökhan Demir - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Önder Ergönül - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Gül - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Sibel Güneş -TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com Genel Yayın Yönetmeni 

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil - Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı 

SPOR: 

Gürcan Bilgiç - Sabah Gazetesi Spor Yazarı 

Bağış Erten - Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni 

Şenes Erzik  - UEFA - FİFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı  

Attila Gökçe - Milliyet Gazetesi Spor Yazarı 

Arif Kızılyalın - Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

Uğur Vardan - Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı 

Esat Yılmaer - Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı

(TGC)