Rol model 'Esed' anayasası...

Rol model 'Esed' anayasası...

1 Mart 2017 Çarşamba  |   Köşe Yazıları

Son ayların en çok konuşulan konusu şüphesiz anayasa değişikliği, gerek önerilme şekli, gerek komisyon görüşmeleri gerekse TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeler olsun, ülkemiz için hayati öneme haiz bir konu olması nedeni ile oldukça tartışmalı günler yaşadık yaşıyoruz yaşayacağız. 

Anayasa tartışmaları referandum sonuçlarına göre son bulmayacak daha uzun yıllar tartışılacaktır.

Ülke için hayati öneme haiz bir konu olmasına rağmen, tartışmalara baktığımızda özellikle bu anayasa değişikliğini savunanların ortaya koyduğu somut, elle tutulur, ikna edici, mantıklı hiçbir gerekçe yok. Ortaya getirdikleri değişiklikleri savunmak yerine destek vermeyenleri akla hayale gelmeyecek iftira ve ithamlarla suçlamaya çalışmaları aslında bir acizlik sonucudur.

Anayasa değişik önerileri ile ilgili çok çeşitli eleştiriler olmasına rağmen benim dikkatimi çeken farklı bir boyutu yazıma konu etmeyi uygun buldum.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, (kendisi hukukcudur, milletvekili olmadan önce serbest avukatlık yapıyordu) TBMM'de yaptığı bir konuşmada Suriye Anayasası ile AKP-MHP ittifakı ile hazırlanan Anayasa değişiklik paketindeki benzerlikleri de madde madde anlattı. Birlikte göz atalım.

Suriye Anayasası madde 95; "Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla başkan yardımcısı seçer, görevlerinin bir kısmını onlara verir. Cumhurbaşkanı, ayrıca bakanları atar, istifalarını kabul eder, görevlerinden uzaklaştırır." AKP'nin paketindeki 104. madde değişiklik önerisi; "Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir." 

Suriye Anayasası 107. madde; "Cumhurbaşkanı sebepleri açıklayan bir kararla halk meclisini feshedebilir." AKP'nin paketindeki 116. maddeye ilişkin değişiklik önerisi; "Cumhurbaşkanı Meclisi feshedebilir." 

Suriye Anayasası'nın 139. Maddesi; "Anayasa Mahkemesi 5 üyeden oluşuyor, hepsini, Yüce Divan sıfatıyla kendini yargılayacak olanları 139'uncu maddesinde Cumhurbaşkanı atıyor." AKP'nin paketindeki Anayasa Mahkemesi maddesi 15; "Anayasa Mahkemesi üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı atıyor, 3'ünü de ona bağlı olan Meclis atıyor." 

Suriye Anayasası'ndaki ülke bütçesine ilişkin madde; "Meclis, bütçeyi yeni mali yılın başlangıcından önce onaylamazsa bir önceki mali yıl, yeni mali yıl onaylanıncaya kadar yürürlükte kalır." AKP'nin paketindeki ülke bütçesine ilişkin madde; "Bütçe, Meclis tarafından kabul edilmediği takdirde, eski yılın bütçesi artırılarak devam eder." 

Suriye Anayasası'nda 111. madde; "Cumhurbaşkanı kanun çıkarıyor" AKP'nin paketindeki 104. maddeye ilişkin değişiklik, "Cumhurbaşkanı kanun çıkarıyor, kararname çıkarıyor" 

AKP-MHP anayasa değişikliği önerilerini yerli, milli, Türk tipi gibi ifadelerle sundular. Bu karşılaştırmaları dikkatlice incelediğimizde hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Ana maddeler tamamen Suriye Anayasası'ndan alıntı.

AKP yetkilileri yıllardır ne dediler? Zalim Esed, katil Esed, diktatör Esed...Halkına zulüm yapıyor, o nedenle demokrasi götüreceğiz diyerek müdahale etmeyi kendilerine hak gördüler, şimdi o ülkenin anayasasından aldıkları maddeleri bize her şey iyi olacak diye pazarlıyorlar. Samimiyet, akıl, mantık, sağ duyu yok. Tek bir amaç var, "Tek adamlık." 

Böyle bir anayasa olsa olsa AKP'ye yakışır.

Atatürkçü, çağdaş, laik, ilerici, aydınlık insanlara ve Türkiye'ye yakışmaz. 

Bu nedenle hayır...