Prana: Güneşten gelen güç

Prana: Güneşten gelen güç

2 Ekim 2021 Cumartesi  |   Serbest Kürsü

Halil Ocaklı (halilocakli@yahoo.com)

Prana, güneşten gelerek canlıların yaşamasını sağlayan var edici yaşam gücüdür. Prana güneş, hava ve nefesten oluşan üçlü ve ayrılmaz bir yüzük gibidir. Bununla birlikte, hava ve nefesten ayrı olarak Prana yaşamın var olması sağlayan enerjisinin temel esansıdır. 

Nitekim Prana, anne rahminde hava solumadan yaşamayı sürdüren embriyoyu canlı tutan enerjidir. Türkçedeki "can" kavramına yakın bir anlamı vardır ve bu nedenle Hint coğrafyasında son nefesini vermiş biri için "Prana bedenini terk etti" denir. 

Prana'yı en açık şekilde Pranayama kavramı içinde görürüz. Pranayama kavramına karşılık olarak Türkçede "nefes egzersizi" ya da "Yogik nefes teknikleri" gibi tanımlar kullanılmakta. Yoga öğretisinin temel taşlarından olan Pranayama Sanskritçe bir terimdir. Açılımı şöyledir: "Prana" özsel yaşam gücü, "Ayama" denetleme. Birleştirildiğinde Pranayama yani kısaca "yaşam gücü yönetimi" oluyor.  

Prana’yı bedenimizdeki hücre yenileme etkinliği yanı sıra ısıtıcı, serinletici, kinetik enerji ve elektrik enerjisi biçimlerinde fark edebiliriz. Bir atletin finişe doğru yaklaşırken enerjisi kalmadığını unutarak, son bir hamleyle öne geçmek için kullandığı yedek enerji de Prana'dır. Soluduğumuz havanın dengesini yitirmesiyle duyularda beliren aşırı hareketliliği dizginlemek de Prana'nın görevidir  

Prana enerjisi beden, düşünce ve bilinç arasındaki yaşamsal işlevler için gereken bağlantıyı sağlayan nötr geçiş noktası olarak görülebilir. Prana, vites kutusunun merkezinde bulunan ve vites değiştirme sırasında kısaca uğranan "boş vites" gibidir. Bir enerji çarkından diğerine geçerken, çarklar arasındaki dengeli geçişi sağlayan boşluktur diyebiliriz. 

Prana’nın bedenimizde dolaştığı üç ana enerji yolu (Nadi) vardır: İda, Pingala ve Sushumna.  

İda, bedenin sol ama beynin sağ yanıyla ilişkilidir. İda, dünyanın uydusu ayın yeteneklerini ve dişil enerjiyi temsil eder. Pingala, bedenin sağ ama beynin sol yanı ile ilişkilidir. Pingala, güneşin yeteneklerini ve eril enerjiyi yansıtır. Sushumna ise kök çakrayı taç çakraya bağlayarak alındaki 3. göz çakrasını etkileştiren enerjinin birleştirici güçtür.  

Prana yardımıyla bedenimizi ve düşünce mekanizmamızı güçlendirebilir, dinlendirebilir ve aynı zamanda arındırabiliriz. İhtiyacımız olan eşgüdüm gücüne sistemli nefes kontrolü yoluyla Prana girdimizi büyük ölçüde artırarak erişebiliriz. Böylece doğrudan meditasyona yönelme ve zihnimizin zor fark edilen alt düzlemlerini tanıma olanağını buluruz. 

Pranayama uygulayan kişi nefes enerjisi yönetimi sayesinde önce bilişsel etkinliklerini yavaşlatmayı, ardından enerjinin fiziki bedenine dengeli biçimde yayılmasını sağlayabilir. Pranayama ile paralel olarak meditatif yöntemlerle yoğun gevşeme uygulamak önemlidir. Tüm kas ve sinir sistemi gevşetildiğinde enerjiler benliğin düşünce, bilinç ve akıl katmanlarına etki eder.