Milliyet Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda 

Milliyet Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda 

6 Temmuz 2021 Salı  |   iyi

Milliyet gazetesi, beş yıl boyunca somut faaliyetler içeren taahhütlerini belirleyerek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yerini aldı...

Konuyla ilgili olarak gazetede yer alan haber şöyle: 

Milliyet gazetesi, Türkiye ve dünyada bir ilki daha gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin küresel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yer alan ilk medya kuruluşu oldu. Bugüne kadar kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası çapta çalışmalara imza atan Milliyet, beş yıl boyunca somut faaliyetler içeren taahhütlerini belirleyerek forumda yerini aldı.  

Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen Nesiller Boyu Eşitlik Forumu toplantısına video ile katılarak, tüm dünyaya Milliyet gazetesinin kadınlar ve kız çocuklarının toplumsal ve ekonomik hayatta desteklenmesi için uygulayacağı somut taahhütlerini açıkladı. Belovacıklı, toplantıda, Milliyet’in önümüzdeki beş yıl boyunca Forum’un “Ekonomik Adalet ve Haklar” başlığı altında gerçekleştireceği çalışmaları ve kampanyaları anlattı.  

Milliyet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının en büyük destekçisi olma sorumluluğuyla, gazete içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren iç taahhütlerde de bulundu. Milliyet’te baştan aşağı bir dönüşüme imza atmak üzere verilen taahhütler şöyle:

Cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık, kapasite geliştirme çalışmalarına yatırımları artırmak, Milliyet’te tüm departmanlardaki çalışanları kapsayan rutin eğitimlerle cinsiyetçi dille mücadele etmek ve bu çalışmaları değerlendirip denetlemek

BM Kadın Birimi ile işbirliği içerisinde, medyadaki cinsiyetçi dille mücadele etmek üzere, Medya Eğitim Aracı oluşturmak ve bunu hem Türkiye hem de dünyadaki medya mensupları ve kuruluşlarının kullanımına sunmak 

Milliyet’in tüm departmanlarında % 50 civarında olan eşit değerde işte eşit ücret düzeyine ve kadınların eşit haklara sahip olmasına yönelik 2026 yılına kadar çalışmalara hız kazandırmak

Medya sektöründen paydaşlarla mesleki eğitimlerin artırılması ve daha fazla kadın gazetecinin cinsiyet eşitliği faaliyetlerinde öncü rol almaları konusunda cesaretlendirilmeleri

Uzman kuruluşlarla istişare ederek, gazete içinde kadın istihdamını ve kadın yönetici sayısının artırılması amacıyla yeni yaklaşımların değerlendirilmesi

Bugün Milliyet gazetesinin ekler ve dijital platformda yüzde 53 düzeyinde çoğunluğa sahip olan kadın yazar sayısını korumak.