Memleket ve hürriyetin manası

Memleket ve hürriyetin manası

17 Aralık 2020 Perşembe  |   Köşe Yazıları

Cumhur Deliceırmak, Girne

Manası vardır kavramların. 

Kavramları kendi manaları ile kullanmazsanız hayat ve tabiat kararmaya başlar. 

Ülke, memleket, vatan bunlar manası olan kavramlardır ve siz bu kavramları keyfinize göre, isteğinize varmak için kendi manalarının dışında, kendinizce anlamlar yükleyip kullanmaya başlarsanız en önce sizin kafanız, aklınız ruhunuz karışır ve giderek kararmaya başlar. 

Şu denizden şu denize, bu dağdan o dağa kadar uzanan kara parçası Avrupa, Asya, Afrika olabilir ve Fransa bir manadır Fransızlar için. Almanlar için de Fransa’dır Fransa fakat katiyen Fransızlar için taşıdığı manayı taşımaz, rakip manasını taşıyabilir, turistik manasını taşıyabilir ve AB dolayısı ile serbestçe gidilecek bir ülkedir ama asla memleket, vatan değildir. 

Türkiye, Türkler ve Kürtler için ortak vatan manasındadır ve lâkin Türkiye hükümetleri devlet kavramını gerçek manası ile kurumsallaştırmakta zorlandığı içindir ki ortak vatan olan Türkiye Kürtler için ortak devlet manasına varamamıştır bir türlü. 

Kıbrıs Adası da yüzlerce yıldır Türkler ve Elenler için ülke  olmasına karşın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (KC) kurulması ile manasını bulan egemenlik kavramı, yıllarca süren gerilim ve çatışmayı harp sonucuna kadar ulaştırmış ve adanın aynı çatı altında ortak bir memleket, ortak bir vatan hele de ortak bir devlet olamamasını sağlamıştır, olamamıştır ve olamazdır da. Olamazdır çünkü ana lisan ve egemenlik, hürriyet de içi dolu kavramlardır 

Ben soldayım, ben sağcıyım demek kavramların ve kavramların neşet ettiği hakikatlerin manasını değiştirmiyor. 

Solcu olmak Çekler ile Slovakları aynı manada birleştirememişti ve Çekoslavakya SSCB'nin tanklarla Prag’ı yeniden işgali ile Dubçek’i ve ‘ güler yüzlü sosyalizm’ kavramını da kurban vermesine rağmen Çekya ve Slovakya olarak lisanın, kültürün ve memleketin hakiki manasına varılmasını engelleyememişti. 

Kendisi, KC devletinin kuruluş yılı olan 1960 yılından önce doğan Anastasiades’in varlığını, KC'nin varlığına borçluymuş gibi davranarak Kıbrıs Türklerine ve dünya kamuoyuna karşı KC’yi kutsarmış gibi yapması ne içindeki idealin manasıdır ne de KC devletini Türkler için de eşit ve ortak bir devletin egemen, hür vatandaşları-sahipleri oldukları manasına ikna etmektedir. 

İkna edemez de çünkü memleket, vatan hele de devlet manası Kıbrıs Elenleri için Elence olduğu kadar ve gibi, Kıbrıs Türkleri için de o kadar Türkçedir. 

Manasından kopararak kullanılırsa kavramlar, kullanan insanı da giderek manasızlaştırmaya başlar ve bu başlangıç insanı var olma mücadelesinde çekip kopararak, ille de mutlaka, her ne şart altında olursa olsun varsıl olma derdinin dermansızı haline getirir. 

Hürriyet öyle bir kavramdır ki, parayla hiç işi olmaz. 

Memleket, vatan ve devlet ana lisanla, hürriyet ve egemenlikle manalanır...