Mantranın vücut üzerindeki etkileri

Mantranın vücut üzerindeki etkileri

28 Kasım 2020 Cumartesi  |   Serbest Kürsü

Halil Ocaklı (halilocakli@yahoo.com)

Kentsel yaşamın yoğunluğunda hepimiz bir takım mekanik gürültüler duyar ve ister istemez bunlardan etkileniriz. Endüstriyel tesisler, açık hava inşaat etkinlikleri, taşıt trafiğinin yaydığı gürültüler günümüzün önemli çevre sorunlarından biri oldu. Gürültü kirliliği o denli çoğaldı ki, doğadan yansıyan sesleri neredeyse duyamaz olduk.  

60 desibel üzerinde uzun süreli seyreden istenmeyen sesler "gürültü kirliliği" olarak tanımlanıyor. Gürültüler özellikle çocuklarda algı ve odak dağılması, uyku bozukluğu, baş ağrısı, iletişim sorunları ve işitme kaybı gibi sakıncalı durumlara da yol açabiliyor.  

Ses titreşimleri, suya atılan bir taşın halkaları gibi havada dalgalar oluşturur, çeşitli engellere çarparak enerji açığa çıkarır. İnsanın da başkalarınca algılanabilen bu tür bir enerji yaydığı iddia edilir. Belki de bu yüzden enerjisinin olumsuz duygular uyandırdığına inandığımız kişilerle aynı yerde olmak istemiyoruz.  

Psikoloji bilimine göre, bilinç sürekli olarak duyu kanalları aracılığıyla dışarıdan girdi derlemek ister. Bu girdiler "veri sindirim sürecinden" geçirilerek bilgiye dönüştürülür, ardından önem derecesine göre ilgili bellek dosyalarında arşivlenir.  

Bilgiler işlenirken ortaya çıkarak kişinin ilgisini dağıtan karmaşık dış etkiler, fizyobiyolojik ve psikolojik sistemlerde denge yitimi olasılığını artırır. Örneğin başlarda masum gibi görünen gürültü kaynaklı uykusuzluk, birkaç haftada sinir bozukluğu ve kronik yorgunluk sendromuna dönüşebilir.  

Kişi vücudun verdiği sinyallerin farkında olamıyor ve yoğun tempoyla çalışmaya devam ediyorsa, farklı organ ve doku sistemlerinde düzensizlik görülebilir. Mantra dinlemek, bu gibi olumsuzluklardan korunmanın bir yolu olabilir.  

Mantralar, antik Hint tıbbı Ayurveda'da etkin bir terapi yöntemi olarak kullanıldı. Modern bilimde seslerin beyin üzerindeki etkilerini ve seslere verilen öznel tepkileri inceleyen "Psikoakustik" adlı bir disiplin var. 

İlginç psikoakustik bulgulara göre, organlar çalışırken birer enstrümanla örtüşecek frekansta kendine özgü ses titreşimleri çıkarıyor. Karaciğer ve safra kesesinin ses frekansları kaval ve ney sesleriyle eşleşiyor. Piyanonun ses frekansı sinir sistemi yatıştırırken, telli çalgılar ise kardiyovasküler sistemi rahatlatıyor.  

Titreşimsel Örtüşme  

Mantralar özünde duyuları ve organları titreşimsel örtüşme ile uyaran, böylece beden ve düşünce sistemleri üzerinde etki yaratabilen müziklerdir. Bu yönüyle insan üzerinde olağanüstü yatıştırıcı etkisi bulunduğu düşünülmekte. 

Sanskritçede "Man" ya da "Manas" sözleri akıl anlamına gelir. "Tra" sözü ise koruma ve temiz gibi anlamları karşılar. Buna göre Mantra; Aklın ve eylemin temizliğini koruma yolu olarak açıklanabilir. 

Mantralar, ilginin dağılmasını önler, her seferinde yalnız tek bir işe odaklanmaya katkı sağlar. Bilim adamının çevreden etkilenmeden buluşu üzerine odaklanması gibi, mantra mekanizması da aklın tam odaklanmasına yardımcı olur. Mantranın doğal titreşimlerine eşlik ederek, vücudun tüm sistemleri "tuning" yapılabilir. 

OM" veya "AUM" mantra sesi, birçok eski kültürde tüm canlı varlıkların bedenleriyle uyumlaşan "evrenin temel sesi" olarak bilinir. Kadim Veda yazmalarında tüm varoluşun, tüm enerjinin, tüm düşüncelerin "AUM" sesinde varlaştığı yazılıdır. 

İnsan bedenindeki titreşimler serbest ve zorlanmış titreşimler olarak iki gruba ayrılır. Aum mantra, kişiyi zorlama titreşimlerden koruyarak fabrika ayalarındaki serbest titreşimleri geri yükleme işlemine benzetilebilir. AUM sesinin açılımı şöyledir, A > varlığın başlangıcı, U > şimdiki varoluş anı, M > varlığın sonu.  

UCSF üniversitesinde öğrencilerle yapılan araştırmada, Aum mantranın 10 dakika içinde stresi ve kaygıyı azaltan ve sinir sistemini gevşeten kimyasalları tetiklediği belirtiliyor (Osher Center for Integrative Medicine, University of California, SF). 

NASA’nın Voyager araştırma uydusunun Jüpiter çevresinden kaydettiği ses kayıtları gerçekten de AUM mantra sesini çağrıştırıyor: