Keten helva yanıktır

Keten helva yanıktır

14 Nisan 2022 Perşembe  |   Köşe Yazıları

Cumhur Delicırmak, Girne

Mavidir mavi dünyanın her yerinde, yeşil de öyle, sarı, turuncu, mor da. 

Farklı lisanlarda farklı seslerle söylense ve farklı harflerle yazılsa da renkler evrenseldir. 

Notalar da öyledir do her yerde dodur. Türkiye’deki do Fransa’da re olmadığı gibi İspanya’da da mi olmaz. 

Ağaç ağaçtır, ottur ot. Dağdır, özel adı Himalaya, Toros, Alp ya da Ant olsa da. 

İnsana dair olup da evrensel olan çok az şey vardır ve hukuk, hele de hukuk asla ve katiyen evrensel değildir. 

AB ülkelerinin, devletlerinin ve dahi kamuoylarının, halklarının ve basınının İsrail hakkındaki hukuk normları ile Suriye hakkındaki hukuk normlarının aynı olduğunu kim söyleyebilir? 

İnsan hakları evrensel beyannamesi adı ile bildiğimiz şey karşısında, bu beyannameyi kabul ve ilân eden BM’nin ABD ye bakış açısı ile Romanya’ya bakış açısı aynı mı? 

Üyesi olan bütün devletlere eşit mesafede olduğunu söyleyen BM, bize insan haklarının değil ama yalanın evrensel olduğunu kanıtlamıyor mu? 

Üyesi olan bütün devletlere eşit mesafede olduğunu kendi anayasasında da yazan BM, nasıl bir evrensel eşitlik anlayışı ile Güvenlik Konseyi jandarmalığı ile emir ve komuta zinciri / hiyerarşisi altında çalışmayı sindirmiştir?

Dağ, ova, göl, ot, taş, kaya, kum gibi şeyler ve renkler ile sesler dünyanın her yerinde/devletinde aynıdır ve fakat insani durumlar arasında evrensel olan pek az şey vardır, bunlardan bir tanesinin yalan olduğunu belirtmiştim, peki diğerleri ne?

Cehalet de evrenseldir, Almanya ile Japonya’daki cehalet elbette ki farklılık gösterecektir ama fakat bu fark tıpkı dağların farklılığı gibidir, Fuji Dağı ile  Zugspitze Dağlarının farklılığı gibi ve daha kötüsü de, Almanya’daki cehaletin milyon katıdır Ruanda’daki cehalet ve fakat cehalet cehalettir ve evrenseldir. 

İnsanlığın evrensel olarak boyun eğdiği en önemli şey ise kapitalizmdir. 

Evet, insan icadı olan ve evrensel olan tek şeydir kapitalizm, üstelik neredeyse bütün dünya nüfusu karşı olduğunu söylerken evrenseldir kapitalizm. 

Hukuk, adalet, insan hakları evrenseldir safsatası da tam da bunun için dayatılmıştır insanlığın hayatına. 

Evrensel olan kapitalizmdir ve onun hukuk adalet diye kükreme nedeni de hegemonyasını sürdürmek içindir. Hegemonyasını sürdürürken yaptığı da arzuları kışkırtarak, arzuların ihtiyaç diye pazarlanması ile arz ettiği konformizmdir. 

Kapitalizmin arz ettiklerini talep sanıyorsanız yandı gülüm keten helva ki yüzyıllardır yanmakta zaten.