Kelimelerin 'enerjik' dansı

Kelimelerin 'enerjik' dansı

24 Nisan 2021 Cumartesi  |   Serbest Kürsü

Hakan Başak

Son dönemin en popüler konularından, işlerinden biri enerji ve biyoenerji meselesi. Enerji yoluyla insanlara şifa veren pek çok kişi bulunuyor. Öyle ki gelecek yıldan önce randevu veremeyenler bile var. Tabii burada enerji/biyoenerji yoluyla şifa verebileceğimi iddia etmeyeceğim, kelime kökenlerine dair bir iddiada da bulunmayacağım. Bu yazıda daha çok kelimelerin seslerini birbiriyle dans ettirerek bir yere varmaya çalışacağım... 

Öncelikle enerji kelimesinin anlamına bakalım. Enerji, “Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç” anlamına gelir. Kelime kökeni olarak ise “Fransızca énérgie ‘iş yapma gücü’ sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca enérgeia ενέργεια  ‘çalışkanlık, etkinlik’ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca energós ενεργός  ‘çalışkan, faal’ sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον  ‘iş, çalışma’ sözcüğünden en+ önekiyle” türetilmiştir (misanyansozluk.com). 

Şimdi enerji kelimesinin anlam ve kökenini öğrendikten sonra Sami dil grubundaki Arapça ve İbranicedeki ses benzerliği olan kelimelere bakalım. Ses benzerliğiyle kelimeleri birbiriyle buluşturalım. 

Yaşam koçu veya biyoenerji uzmanları genellikle aradığımız gücün içimizde olduğunu söyler. Biz de kelimeler aracılığıyla enerjiyi/gücü "ben"de bir arayalım. Arapça’da ‘ben’ zamiri أنا (êna) şeklinde. İbranicede ise ‘ben’ zamiri אני (ani) olarak geçer. Peki "ben" zamirini ‘enerji’ kelimesiyle nasıl birleştireceğiz? Arapça ve İbranicede "ben" zamirine bakarsak ses olarak "enerji" kelimesindeki "ene" sesine yakın olduğunu görürüz. Şimdi bu seslerin birbirine yakın olması neye işaret? Êna/Ani sesleriyle yola çıkarsak ene(rji)yi bende yani kendimizde bulmamız gerektiğine dair bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Bu içimizdeki enerjiyi ortaya çıkarırsak ne olur? Kendimizdeki enerjiyi/gücü ortaya koyarsak bu defa doğru adımlarla başarıya ulaşma olasılığımız artar. 

"Ben"deki enerji/gücü keşfetmek için kendimizde bir araştırmaya girişmemiz gerekiyor. Ne demişler; "Kendini bilmeyen canım Hakk’ı ne bilsin." Doğru söze ne denir?  

Araştırma demişken İbranicede ‘arama/araştırma’ kelimesine bakalım. İbranicede bu kelime חפש\מחפש (mexapeş/xopeş) şeklindedir. Ses olarak "hapis" kelimesine benziyor. Arapça "hbs" kökünden gelen "Hapis" sözcüğü, ‘habs/حبس; tutsak etme, kapatma, tutsaklık yeri’ anlamındadır (nisanyansozluk.com). 

Buradan da şuna geliriz: İnsanoğlu "ben"deki aramasına girişirse kaybettiği enerjiyi bulabilir. "Ben"deki enerjiyi bulduktan sonra da içine düştüğü hapisten çıkabilir. Böylece özgürlüğüne kavuşan "ben"lik enerjisini ortaya koyarak ışıldar. Yukarıda demiştik ya enerji kelimesi Yunanca "çalışkan" kelimesinden türetilmiş diye. Aynı zamanda, maddedeki ısı ve ışığı ortaya çıkarmaktır. Atalarımız boşuna "işleyen demir ışıldar" dememiş.  

"Ben"deki enerjiyi araştırarak ortaya çıkarmak da mümkünmüş demek ki. Tabii bu durumu genellemek ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü enerjiyi içimizde aramak dışında Mars’ta yani uzaklarda da arayabiliriz. Uzakları böylece kendimize yakın edebiliriz. Bu tür durumları genellemek mümkün olmayabilir. 

Mars demişken, bu dilimize pelesenk olan gezegen de insanın içindeki hayvansal güdüleri ve gücü temsil ediyormuş. Bir de İbranicede מרץ (mer(ğ)ets) kelimesi ‘enerji, güç’ anlamına geliyor. 

İçine bir şekilde daldığımız bu hayatta herkesin "ben"deki, içindeki gücü, enerjiyi keşfetmesini diliyorum...