İki Elen devleti mi tek Yunanistan mı?

İki Elen devleti mi tek Yunanistan mı?

21 Ocak 2021 Perşembe  |   Köşe Yazıları

Cumhur Deliceırmak, Girne

"YUNANİSTAN İLE ENOSİS'İ TALEP EDİYORUZ! 

Kıbrıs Elenleri! 

Önümüzdeki Pazar günü tüm Kıbrıs'ı kapsayan Enosis referandumu gerçekleştirilecektir. Kıbrıs Elenleri olarak Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesi için oy vereceğiz. 

Referandum gününün ilk işi şöyle olacaktır. 15 Ocak gününün sabahı referandum için yürüyüş yapılacak ve şu slogan atılacaktır: Kahrolsun Emperyalizm. Yaşasın Enosis 

''Elenler, İşçiler, Çalışanlar, Çiftçiler, Emekçiler'' 

Emperyalizmin Anlamı: Kıbrıs'ın yabancılar tarafından iktisaden sömürülmesi, yoksulluğun ve işsizliğin yaygınlaşması ve yok oluş Ulusal Restorasyonun Anlamı: İktisadi refaha ve toplumsal adalete giden yolun açılması 

Enosis yeni bir hayata, emperyalizm ise ölüme götürür

Emperyalizme karşı gelmek için Enosis'e için oy veriniz!

Lefkoşa 13.01.1950 AKEL Merkez Komitesi 

Lefkoşa Maria Sinklitiki Sokağı No 8’deki Atlas Basımevi’nde basılmıştır.." 

Her şey bununla başladı da denebilir. 

Evet Kıbrıs Elenlerinin 1800'lü yıllarda da Enosis talepleri vardı ve fakat toparlanmış örgütlü olarak Kıbrıs Adasının Yunanistan’a bağlanma mücadelesinin işaret fişeği olarak kendini komünist parti olarak pazarlamakta büyük başarı gösteren AKEL Kiliseden, EOKA’dan önce davranarak Kıbrıs Adasını yıllar içinde kana bulayacak anlaşmazlık-çatışma ve giderek sıcak savaşa dönüşecek tetiği, işte bu yukarıda tırnak  içinde verdiğim gazete duyurusu ile çekti. (Manşet fotoğrafındaki kupür)

Bu duyurudan sonra Kıbrıs Ortodoks Kilisesi de Enosis mücadelesinde komünist diye bilinen AKEL’den geri kalmamak için çabalarını Makarios öncülüğünde hızlandırdı ve Makarios’un Yunanistan’a yaptığı birkaç ziyaretin sonunda, Yunan iç savaşının faşist generali Grivas Digenis’i (iç savaşta General X) EOKA’yı kurması amacı ile Kıbrıs’a davet etti. 

Enosis mücadelesin siyasi lideri Makarios iken askeri lideri de General Grivas idi. 

EOKA’nın kurulması ile adada kan akmaya başladı. Grivas’ın azılı bir anti komünist olması kısa sürede kendini gösterdi ve onların da Enosis istemlerine hiç bakmadan, aldırmadan sayıları elliyi aşan AKEL üyesini birkaç ay içinde katlettirdi. 

EOKA’nın ölüm listelerinde solcu Rumlar, İngilizler ve Türkler vardı, EOKA amacına ulaşabilmek için insan avlıyordu Türk, Rum, İngiliz ayırmadan. 

AKEL’in çektiği tetik 1955 yılından beridir Kıbrıs Adasında sürüp gelen çatışmaların, savaşın, 1963, 1974’ün ve tüm çabalara karşın sağlanamayan barışa karşı çekilmiş bir tetikti. 

Bundan dolayı kendini komünist parti olarak pazarlayan AKEL’in yukarda alıntıladığımız Enosis duyurusu hakkında bugüne kadar yapılmış bir öz eleştirisi olmadığı gibi, son zamanlarda da diline pelesenk ettiği "ortak vatan ortak mücadele" çağrılarına "ortak devlet" eklemesini bütün uyarılara karşı yapmaması da Kıbrıs Türklerini Kıbrıs Adasında bir azınlık olarak gördüğünün ve bu kör faşizan bakıştan asla vazgeçmeyeceğini de kanıtlıyor. 

Peki AKEL şimdilerde Enosis istiyor mu? Hayır istemiyor. 

BM ve AB de "İki Elen devleti bir Yunanistan’dan iyidir" diyor.