İFSAK'ta 4 yeni sergi

İFSAK'ta 4 yeni sergi

3 Nisan 2022 Pazar  |   Günlük

İFSAK bünyesinde Galeri ve Lokal olmak üzere iki salonda Nisan ayında dört fotoğraf sergisi açılacak. Bu açılışlar sırasıyla; 02 Nisan 2022 tarihinde “İçinden Tren Geçmeyen Gar - Haydarpaşa” ve “İstanbul’daki Ahşap Evlerde ve Kapı Önlerinde Yaşam” ile 23 Nisan 2022’de “Siyah Beyaz İstanbul” ve “maskemorfoz”.

Hatice Ezgi Özçelik’in fotoğraflarından oluşan “İçinden Tren Geçmeyen Gar Haydarpaşa” sergisi izleyiciyle buluşuyor. İFSAK Galeri’de açılacak sergi 2-21 Nisan 2022 tarihleri arasında gezilebilir. Özçelik sergisini “Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan kar-kış, yağmur, sis demeden görsel veri ürettiğim bu proje “belirsizlikler garı” halini alan İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Haydarpaşa Garı’nı gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen önemli bir bellek çalışmasıdır.” şeklinde özetliyor.

Danışmanlığını Zehra Arslan Ceylan ve danışman yardımcılığını Çağrı İşbilir’in yaptığı İFSAK 241.Dönem Temel Fotoğraf Semineri Proje Grubu’nun sergisi “İstanbul’daki Ahşap Evlerde ve Kapı Önlerinde Yaşam” İFSAK Lokal’de açılıyor. 11 kişinin toplam 22 fotoğraf ile katıldığı sergi 2-21 Nisan 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilir. Projeyle ilgili olarak danışman Zehra Arslan Ceylan: “Proje konusunu seçerken, günümüzde neredeyse yok olmak üzere olan, ahşap yapılara ve buradaki yaşamlara dikkat çekmek istedik” dedi.

İFSAK Galeri’de İFSAK Siyah Beyaz İstanbul 1. ve 2. dönem atölyeleri katılımcılarının hazırladığı “Siyah Beyaz İstanbul” sergisi açılıyor. Atölyelerin danışmanlığını Timurtaş Onan yaparken, danışman yardımcılıklarını Gül Sevil Erişi ve Saadettin Salman üstlendi. İki atölye kapsamında 20 katılımcının 60 fotoğrafıyla oluşan sergi 23 Nisan-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında ziyaret edebilir. Danışman Timurtaş Onan “Tarihi Yarımada’dan Karaköy’e, Galata’dan Pera’ya uzanan antik geçmişe sahip bir bölgenin, Saint Pierre Han’dan Suriye Pasajı’na, Mısır Apartmanından Arter’e, nokta atışlı, panorama tadında SİYAH/BEYAZ bir hikâyesi” diyor ve ekliyor: “Sergi, fotoğrafçıların çeşitli zamanlarda tarihi mekânların geçmişine ve bugününe yaptığı yolculuklarla bir macera havasına bürünüyor ve izleyiciye soluksuz bir izleme serüveni sunuyor. Onlar, geçmiş ve bugün arasında gidip gelirken, Doğu’nun ve Batı’nın iç içe geçmiş çok kültürlü yaşam biçimleri birbirine karışıyor.

Belgin Şahin’in “maskemorfoz” sergisi 23 Nisan-12 Mayıs 2022 arasında İFSAK Lokal’de gezilebilir. Hatice Belgin Şahin projesinin ana temasını şöyle açıklıyor: “Maskenin araçsallaşarak kadının hayatında tekrar üretime dönüşmesi, başkalaşma ve yeniden doğuş üzerinden kurgulandı. Otuz kurgusal fotoğraftan oluşan proje, on kadının gönüllü olmasıyla ortaya çıktı”. Şahin ayrıca “Özellikle pandemi döneminde, toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden kadınların erk-iktidar tarafından maruz kaldığı baskı hali, maske-kadın aracılığıyla kurgusal bir yöntemle görünür kılınmaya çalışıldı. İmge olarak maske aynı zamanda gündelik hayatta kullanılan rollere gönderme içeriyor.” diye ekliyor.

Sergilerle ilgili daha detaylı bilgi için: (0212) 292 42 91- (0212) 292 18 07

www.ifsak.org.t