Güneş'in başlığındaki 'nefret'!

Güneş'in başlığındaki 'nefret'!

7 Aralık 2014 Pazar  |   Kötü

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün Engelliler Günü'de Engelliler Birim sorumlusu Özgür Uğur'a "şaka  amaçlı"  attığı tokat çok tartışıldı. Bu konu pek çok gazetenin birinci sayfasında da yer aldı. Ancak bir gazete var ki, tamamen ölçüyü kaçırdı ve kendimce iyi bir şey yapmaya kalkarken bir çuval inciri berbat etti.

O gazete "Hangisi engelli" başlığını atan  Güneş Gazetesi'ydi. Güneş'in bakış açısıyla Başkan Öz'ün yaptığına benzer bir hareket yapmak için "özürlü" olmak gerekiyor!  Bu konu dikkatini çektiği için Medya Günlüğü'ne yazan, İstanbul Üniversitesi'nden bir gazetecilik öğrencisi, Güneş'in "nefret suçu" işlediğini söylüyor.

Çok haklı...

Avrupa Konseyi Bakanlar 'nefret söylemi' şöyle tanımlanmıştır: "Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüşüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik ve etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir."

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ise "nefret suçu"nu şöyle tanımlıyor. "Bir şahsa veya mülküne karşı işlenen herhangi bir suçun kaynağı, o kimsenin ırkı, kökeni, milliyeti, uyruğu, dini, cinsiyeti veya cinsel kimliği, yaşı, yönelimi, fiziksel veya zihinsel engelleri yahut buna ait bir aidiyeti ise işlenen suç nefret suçudur."

6.12,2014