Eti azaltma fırsatı

Eti azaltma fırsatı

28 Ekim 2020 Çarşamba  |   Serbest Kürsü

Halil Ocaklı (halilocakli@yahoo.com)

Virüsler, milyonlarca yıldır insanlarla aynı doğal çevreyi paylaşan, insan hücreleri arasında devinebilen ilksel genetik elementlerdir. Virüsler organizma için bilinmeyen bir öğe değildir, örneğin çoğumuzda grip ya da herpes virüsü vardır. 

Esasen enfeksiyon yapıcı ajan olsalar da, virüsler eksik yapılı canlılardır. Uygun bir genomda konakçı hücreye yerleşip, orada dönüşerek yaşam bulmak isterler. Anahtarın kilitle buluşması gibi.  

Amaçları, başka organizmaların canlı hücrelerine girerek orada çoğalmak, soylarını sürdürmektir. Virüslerin çekirdek bilgisinde kendini sinsice kopyala bilgisi bulunmakta. 

Özellikle et ve hayvan ürünlerinde üretim ve tüketimin aşırı artması, dünyada doğal canlı dengesinin bozulmasına, virüslerin hızla yer değiştirmesini neden oldu. Bağışık olmadığımız yabancı virüsler kolayca yeryüzüne yayılmaya, insan için ciddi sorunlar yaratmaya başladı. 

Bir hayvanı öldürüp kaslarını pişirip yediğimizde, hayvandaki virüs doğrudan bulaşmayabilir. Ne de olsa et piştiğinde virüs ölmüş oluyor. ANCAK sindirilen etin içindeki kalıtımsal veriler insana taşınabilir ve genoma kaydedilebilir. 

Etle birlikte, o hayvanın gen yapısı içine işlemiş olan virüslere ait kod bilgileri, bu kez insanın gen sistemiyle tümleşme olanağı elde eder. Kod bilgileri mutasyona uğrar ve özüştürmeyle insan genomu içine çeşitli “virüs kilidi” varyasyonları yerleştirir. 

Böylece kilitleri açabilecek anahtarlara sahip başka hayvanların virüsleri, insan genomuna kolayca giriş yapabilir. 

Başka bir deyişle; İnsan önce tükettiği hayvanın etinden virüsün kodlarını genomuna alır. Virüsle farklı bir zamanda karşılaştığında virüs, gen kodları uyumlu hale gelmiş olan insan organizmasına kolayca girer, kuluçkaya yatar. İşte o zaman hastalık bulguları görülmeye başlar. 

Et yemenin insan için gerekli olup olmadığı konusu, sonu gelmeyen tartışmalardan biri oldu. Kişisel seçimim et yemenin etik ve sağlıklı olmadığı yönünde olduğundan uzun zamandır yemiyorum. Kimin ne yediğine de karışmıyorum. Her birey kendi akıl süzgeci ve veya inançları aracılığıyla bilgi edinebilir, kendi özgür istenci ile karar verebilir. 

Gerekçesi ne olursa olsun pek çok kişinin eti azaltma niyetinde olduğunu duyuyoruz. Sağlık uzmanları da her fırsatta eti azaltmanın yararlarını vurguluyor. Öte yandan Almanya'da, İngiltere'de ve başka bazı ülkelerde, küçük ve büyük baş hayvan kesim evlerinde etlere COVID-19 bulaşmasıyla ilgili soruşturma açıldığı haberleri duyuldu. 

Tüm bu nedenlerden dolayı pandemi süreci et, et türevleri ve süt ürünlerini azaltmak için bir fırsat olarak görülebilir. 

COVID-19'un açılımı şöyle: CO-RONA   VI-RUS   D-ISEASE   2019 

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, korona virüse neyin neden olduğuna dair bir soruşturma başlatmak için Çin'e yöneldi. Bu virüs bir tek yarasalarda bulunan bir virüse birçok benzerlik gösteriyor.  

Bilim çevreleri bu virüsünün Çin'de yarasa yiyenlerden yayıldığını düşünüyor Ancak virüsü yarasalardan taşıyan ve insanlara bulaştıran bir ara tür olup olmadığı henüz bilinmiyor. Allah aşkına, şu koca dünyada başka yiyecek mi kalmadı! 

Virüsler organizmaya bir kere girdikten sonra, birey ölene kadar orada yaşar. Yani düşman artık kalenin içine girmiş, prensesi kandırmış ve bize akraba olmuş durumdadır.