Ekonomik kriz anketi

Ekonomik kriz anketi

20 Aralık 2021 Pazartesi  |   Günlük

Ülkemizdeki en büyük zorluklar arasında ilk sıralarda ekonomi ve geçim kaygısı geliyor. NG Araştırma, vatandaşın ekonomik duruma bakışını anlamak için bir kamuoyu araştırması düzenledi. Araştırma 1–15 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde 18 yaş üzeri, farklı sosyoekonomik gruplardan 2045 kişinin katılımı ile online araştırma platformu benderimki.com üzerinde yapıldı.   

Araştırmada vatandaşa 2021 yılındaki alım gücünün nasıl değiştiği soruldu. Katılımcıların %82’si alım gücünün düştüğünü belirtirken, %12’si değişmediğini belirtti. Alım gücünün arttığını belirtenlerin oranı ise yalnızca %6. 2020 yılının Eylül ayında yapılan benzer araştırmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar çıkıyor. 2020 yılında katılımcıların %38’i alım gücünün azaldığını belirtirken, bu oran 1 sene sonra %82’ye ulaştı. 

Tüketim toplumu haline geldiğimiz günümüzde bütçeyi yönetmek çok önemli hale geldi. Piyasada artan rekabet ortamı halka önemli oranda yansıyor ve sunulan fırsatlar, kampanyalar karşısında harcamamızı kontrol altına almak çok daha zorlaşabiliyor. Peki harcamalarımız, gelirlerimizle örtüşüyor mu? Ekonomik durumumuz ne halde?

Katılımcıların %78’i ekonomik durumundan mutsuz olduğunu belirtirken, %18’i ise ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtti. Ekonomik durumundan dolayı mutlu olanların oranı ise yalnızca %4.

2020 yılındaki araştırmada ekonomik durumundan mutsuz olan kişi sayısı %50 iken, 1 sene sonrasında bu oran %78’e ulaştı. Yanıtlar detaylı analiz edildiğinde, %60’lık kesim hem şu an ekonomik durumundan mutsuz hem de ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha kötü olacağını düşünüyor. 

Zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle, yaşamımızı sürdürebilmemiz için temel ihtiyaçlar sınıfında bulunan (yemek, eğitim, kira, giyim) gibi harcamaları karşılayabiliyor muyuz? Ya da bunları karşılamak için borçlanıyor muyuz?

Her 3 katılımcıdan yaklaşık 2’si temel ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayamıyor. Bu sonuçlara bakarak ekonomik durumundan mutsuz olanların büyük bir bölümünün, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı için ekonomik durumundan mutsuz olduğunu görebiliyoruz.

Özellikle son zamanlarda gıda ürünlerindeki fiyat artışları çok dikkat çekiyor. Peki, bu fiyat değişimleri alışveriş alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor?

Her 10 kişiden 9’u gıda alışverişleri esnasında daha az ürün satın aldığını ve/veya daha ucuz ürünlerden aldığını belirtti. Yanıtlar analiz edildiğinde her 4 katılımcıdan 3’ünün gıda alışverişi esnasında daha az ve/veya daha ucuz ürün almasına rağmen birikim yapamadığı ortaya çıkıyor. Bu durum günlük hayatımızda yaptığımız tasarrufların, birikim için pek işe yaramadığını gösteriyor.

Dünya olarak 2020 yılı başından bu yana başa çıkmak zorunda kaldığımız pandemi süreci hayatımızın her alanına yayılmış durumda. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde bile koronavirüsün tamamen kontrol altına alınamaması nedeniyle ekonomik etkileri hala devam ediyor. Omicron gibi yeni çıkan Kovid-19 varyantları da belirsizliği artırıyor.

Her 4 katılımcıdan 3’ü koronavirüs sürecinin, kendi ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini belirtti. Katılımcılara pandemi sürecinin Türkiye’deki vatandaşların genel ekonomik durumunu nasıl etkilediği sorulduğunda yanıtlar oldukça şaşırtıcı. Katılımcıların %94’ü pandemi sürecinin Türkiye’deki vatandaşlara ekonomik anlamda olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Kovid-19’un ülke ekonomisi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu sorulunca katılımcıların %92’si olumsuz etkilendiğini, %5’i koronavirüsten ülkemizin ekonomik olarak etkilenmediğini belirtti. Kalan %3 ise ekonomimizi olumlu olarak etkilediği görüşünde.

İçinde bulunduğumuz 2021 yılı içerisinde, Türk lirası oldukça değer kaybetti. Peki, bu durum vatandaşa nasıl yansıdı?

Her 10 katılımcıdan 9’u, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle ekonomik durumunun olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. %83’ü döviz kurlarındaki artıştan dolayı ekonomisinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu kişilerin gıda alışverişinde daha az ürün satın almaya ve/veya daha ucuz ürün almaya yöneldiği görülüyor. Döviz artışlarının, ülkemiz üzerinde ekonomik olarak nasıl bir etki oluşturduğu sorusuna katılımcıların %94’ü olumsuz etkilendiğini, %4’ü ülkemizin ekonomik olarak etkilenmediğini belirtti. Kalan %2 ise ekonomimizi olumlu olarak etkilediği görüşünde.

Araştırma sonuçları incelendiğinde büyük çoğunluğun, ülkemizin mevcut ekonomik durumundan memnun olmadığı görülüyor. Peki, ekonomimiz ileriki yıllarda nasıl değişir?

Her 10 kişiden 7’si ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha kötü olacağını düşünürken, 2’si daha iyi olacağını düşünüyor.

Katılımcıların %82’si geliri yeterli olmadığı için birikim yapamadığını belirtti. %16’lık kesim ise para biriktirebildiğini ifade ederken kalan kişiler ekonomik durumundan bağımsız olarak birikim yapmak istemediğini belirtti.

2020 yılındaki araştırmada geliri yeterli olmadığı için birikim yapamayan kişi sayısı %63 çıkmıştı.

(NG Araştırma)

Etiketler:  Ekonomi