Deprem anketi

Deprem anketi

13 Kasım 2020 Cuma  |   Günlük

Resmi rakamlara göre 114 kişinin canına mal olan İzmir depremi, bir süredir unutulan korkuyu hatırlattı ve olası İstanbul depremiyle ilgili tartışmalar yeniden başladı.

NG Araştırma halkın depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu ve konu hakkındaki bilgilerini yaptığı bir anketle analiz etti. Anket, 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında 13 şehirde 15 yaş üzeri 2054 kişinin katılımı ile online araştırma platformu benderimki.com üzerinde yapıldı.

Araştırmada %13 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken %37'si bu konuyu kendisinin araştırdığını söyledi. %44 medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken %6'lık oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Araştırmada insanlara evlerinin yakınında deprem sonrasında toplanma alanı olup olmadığı soruldu. Her 10 kişiden 5'i toplanma alanının olduğunu söylerken 3'ü olmadığını belirtti. Kalan 2'si ise toplanma alanı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değil.

Katılımcıların yarısı deprem sigortalarının olduğunu belirtirken kalan yarısı ise uzun süredir deprem sigortası yaptırmadıklarını söyledi. Her 10 kişiden 4'ü deprem sigortasını devlet desteğinden faydalanmak için yaptırdığını söylerken, 3'ü elektrik/su/doğalgaz hizmetlerini açtırmak için zorunlu olarak yaptırdığını belirtti. 2'si tapu işlemleri için zorunlu yaptırdığını söylerken kalan kişiler ev kredisi almak için yaptırdığını ifade etti.

Katılımcılara yaşadıkları evin kendilerine ait olup olmadığı sorulduğunda her 10 kişiden 7'si kendi evleri olduğunu belirtirken kalan 3'ü kendi evlerinde yaşamadıklarını ifade etti. 

Araştırmada insanlara yaşadıkları binada depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığı da soruldu. %18 testin yapıldığını ve binalarının dayanıklı çıktığını belirtirken %2 yapıldığını ve binalarının dayanıklı olmadığını söyledi. %42'lik bir oran binaları için böyle bir testin yapılmadığını ifade ederken %38'lik oran bu konu hakkında bilgi sahibi değil.

Deprem anında kendilerini güvende hissettikleri yerler sorulunca %91 oran ile insanlar kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söyledi. %9 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor.

Araştırma yapılan illerden İzmir, Kocaeli ve Düzce 1.derece deprem bölgesi iken Van ve Elazığ 2.derece deprem bölgesi olarak tespit edildi. İstanbul’un Marmara Denizi kıyıları 1. derece deprem bölgesi; mega kentin Karadeniz’e yakın olan bölgeleri ise daha güvenli. İstanbul’un pek çok bölgesinde en yakın “deprem tekrarlama periyodu” 43 yıl. 

Katılımcılara yaşadıkları bölgenin kaçıncı deprem bölgesi olduğu sorulunca %42'lik oran yaşadıkları yerin ne kadar riskli olduğunu bilmediğini belirtti. %38'lik kesim 1.derece deprem bölgesinde yaşadığını belirtti.

Depreme hazırlık için ne yapıyoruz?

Araştırmada insanların depreme hazırlıklı olmak için uyguladığı yöntemler de analiz edildi. Sonuçlar şöyle oldu:

• Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili ailemi bilgilendirdim : %51

• Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili araştırma yaptım : %47

• Deprem anında düşme olasılığı olan eşyaları önceden sabitledim : %34

• Deprem sigortası yaptırdım / yapılmasını sağladım : %25

• Ev, iş vb. acil çıkışların kullanıma açık olduğunu kontrol ettim : %25

• Deprem çantamı hazırladım : %23

• Binamda dayanıklılık testi yaptırdım / yapılmasını sağladım : %9

Herhangi bir hazırlık yapmadığını belirtenlerin oranı ise %21.

Sarsıntı geçince ne yapıyoruz?

Daha önce deprem yaşayan katılımcılara o anda panik olup olmadıkları soruldu. Her 10 kişiden 7'si farklı derecelerde panik olduğunu belirtirken kalan 3'ü soğukkanlı davranıp panik olmadığını ifade etti.

Depremi yaşayanlar için sarsıntı geçtikten sonra uyguladıkları önlemleri de analiz edildi. Sonuçlar şöyle oldu: 

• Bina çevrelerinden ve yollardan uzak durdum : %50

• Asansör kullanmadım : %43

• Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durdum : %37

• Gerekli eşya ve malzemeleri alarak toplanma bölgesine gittim : %36

• Telefonları acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanmadım : %32

• Elektrik, gaz ve su vanalarını kapattım : %31

• Soba ve ısıtıcıları söndürdüm : %19

Sarsıntı yaşadıktan sonra bu önlemlerden hiçbirini uygulamayanların oranı ise %10 oldu.

Deprem sonrası haberleşme

Katılımcılara deprem sonrasında yakınları ile haberleşmek için kullanacakları yöntem sorulduğunda yarısı telefon ile görüşme sağlayacağını ifade etti. %27 mesaj ile haberleşme sağlayacağını bildirirken, %13'lük oran sosyal medya üzerinden iletişim sağlayacağını belirtti. Kalan kişiler ise haberleşme için "Akut güvendeyim" uygulamasını kullanan kişilerden oluşuyor.

(NG Araştırma)