Bir ben var benden içeri

Bir ben var benden içeri

14 Mart 2021 Pazar  |   Serbest Kürsü

Melek Ay

Yoga ile ilgili kadim bilgileri derleyen en önemli kitaplarından biri olan Patanjali'nin "Yoga Sutraları"nda ve kitapta anlatılan Yoganın sekiz kollu yolundan (Ashtanga) daha önce söz etmiştik. (*)  

Bu sekiz yolun sıralaması, dışsal ilişkilerden, daha derin ve saf olan incelikli içsel bakışa doğru ilişkilendirilmiştir ancak kişi uygulayacağı yoga programı için bu sıralamayı katı ve kalıplaşmış bir şekilde izlemek zorunda değildir.  

Bizi yoga öğretisine çeken şey hangi kol ise o yöne ilerleyebiliriz çünkü o yolu sabır ve çabayla takip edebilirsek, bizi yoganın tüm yollara götürecektir. 

Yoga yapmanın nihai amaçlarından biri zihnin niteliğinde değişimi gerçekleştirebilmektir. Bu başarılabilirse, kozmik benlik “Puruşa” engel kalmamış bir zihinden görür ve Dünyayı “puruşa” dan daha çok algılarız.  

Bir önceki yazıda “Purusha” ve “Zihin” ilişkisinden bahsetmiştik. Zihin algının bir vasıtasıdır, “Purusha” ise algılayandır.  Zihnin değişebilme kabiliyeti vardır ancak “Purusha”nın yoktur. Zihnin algısı ne kadar pürüzsüz ve berrak ise “Purusha” yani varoluşumuzdaki görenin “Purusha” gözlem yapabilme kabiliyeti en yüksek çözünürlükte olacaktır.  

Patanjali tarafından, yukarıda belirtilen amaca yönelik te geliştirilmiş olan bu sekiz kollu yolda ikinci sırada bahsedilen ise; kendimize yönelik tutumumuzdur (Niyama). 

“Niyama”, yoga yolunun bir parçası olarak, yogik felsefede önerilen, kendimize yönelik tutumları gözlemlemek ve kendimizle içsel olarak kurduğumuz ilişki anlamında Sanskritçe bir terimdir.  

“Niyama”ların hepsi aslında bir tutumdan çok daha ötesini temsil ederler ve içsel gözlemler olarak kabul edilebilen uygulamalardır. Yoganın etik kodlarını öğrencinin kendi zihnine, bedenine ve ruhuna uygulamanın, içsel olarak olumlu bir ortam yaratmaya yardımcı olmasının bir yoludur. Bu uygulamalar ile bireyin ruhsal yolculuğunda ilerlemek için ihtiyaç duyduğu içsel gücü, netliği ve disiplini oluşturabilmesi mümkün olabilir. 

Patanjali Yoga Sutras'ında, ”niyamalar” ı beş adımda sıralanıyor: 

1. Sauca: Hem içsel hem dışsal temizlik. 

2. Samtosa: Sahip olduğumuz şey ile mutlu olabilmek, tevazu. 

3. Tapas: Bedeni arındırmak. 

4. Svadhyaya: Kendine yaklaşmak, kendini incelemek. 

5. Isvarapranidhana: Egoyu tevazu içinde “Yüce Varlığa” teslim etmek. Teslimiyet, adanmışlık. 

Hepimiz kendi ırmaklarımızdan büyük okyanusa akıyoruz. O okyanustan ayrı bir dalga değil, o okyanusun yüzeyinde bir dalgayız. 

Çeşitliliğin içindeki “Bir” iz ve ancak dengeli “bir”lik beden ve zihne uyum ve düzen getirir. 

Kendimizi itiştirip durmadan, hırpalamadan kendi yolumuzda “öz” e nazikçe eşlik edebilmek ve kendi niteliklerimizin, yeteneklerimizin ve yaşam amacımızın bilgeliğine uyanabilmek niyetiyle… 

Namaste...

(*) https://medyagunlugu.com/haber/yoganin-8-kolu-47992