Aydınlanma yolunun yarısı

Aydınlanma yolunun yarısı

11 Temmuz 2021 Pazar  |   Serbest Kürsü

Melek Ay

Göbek merkezi ve üçüncü çakra olarak tanımlanan “Manipūra Çakra”nın konumu göbek arkasındaki karnın ortasındadır. Etki alanı göbeğin yaklaşık 7 santimetre üstüne ve altına yayılır. Vücuttaki karşılığı “Solar Pleksus”tur.  

Sanskrit dilinde “Mani” inci, mücevher, “Pūra” ise yer, şehir anlamına gelir. 

“Manipūra Çakra”da bilinç düzeyi üçüncü seviyeye rüya bilincine ulaşır. Artık bilinci belirmesinden bahsetmek mümkündür. “Manipūra çakra”da aydınlanmaya doğru yolculuğun yarısından fazlası tamamlanmıştır. 

“Manipūra” çakranın “Bīja Mantra”sı (tohum ses) “RAM”dır. Elementi ateştir ve bu çakra güneş merkezi olarak da bilinir. Rengi saf bir alev rengine vurgu yapan sarı-turuncudur hatta biraz yeşil ve kırmızı da mevcuttur. Hem ışık hem enerji veren bu renk tüm arınma ve arıtmaları sembolize eder.  

Ana hayvan sembolü koçtur. Hint mitolojisinde koç evrimsel gelişimin bu özel aşamasında hâlâ doğaya bağlı olduğumuzu gösterir. Hayvan bilincinden insan bilincinin başlangıç evrime ışık tutar ve güç verir.  

Kendini tanıma, öz güven, berraklık bu çakranın değerli mücevherleridir. Kök gücümüzün yeri olan “hara” merkezindeki bu mücevherlerin parlaklığı hem alt çakralar olan kök ve cinsel çakralara hem de kalp çakrasına kadar ulaşır. Ancak bu parlaklığın merkezden her iki yöndeki çakralara ulaşabilmesi için irade gücünün etkinliği gerekmektedir.  

Utanç ve korkularımızın çoğu “Manipūra çakra”daki tıkanıklıklar tarafından üretilir. Bu durum içimizdeki mücevherleri keşfedebilmemizin önünde engeller oluşturur.  

Sevilmeme, başarısız olma, hastalanma, ölme korkusu veya bedeninden, ailenden, kabilenden, ülkenden utanç duymak buradaki enerjiyi şiddete dönüşebiliyor.  

“Manipūra” güç odaklı bir çakra çünkü bilinç seviyesinin daha yukarıya yükselebilmesi için buradaki güç önemli ancak bu güç şiddet enerjisi ile kullanıldığında, hükmetmek, tüketmek, benim olacak dürtüsü, hep zafer kazanma isteği ile kendini ifade etme ihtiyacı duyuyor. 

Kendi politik görüşlerini yaşatma ve dayatma eğilimi ile kadına, hayvana, çocuğa şiddet eğilimi yüksek, insan ve hayvan haklarında negatif yönlü, baskıcı toplumlar da bu gücü yanlış enerjiye yönlendiren toplumlardır. Sanıyorum ki tüm bunlar hepimize tanıdık, bilindik geliyor.  

Bu çakra başka bir şeyi daha söylüyor. Var ise hayatında yok etme, yükselt, engelleri aş ve savaş. Ancak bu çakradan yayılacak olan olumlu ve dengeli parıltı, cinsel ve kök çakralarında olumsuz niteliklerini arındıracaktır. Böylece, ön yargı ve nefret; saygı ve anlayışa, kıskançlık ve açgözlülük; iyi niyet ve dengeli ılımlılığa, gurur ve kıskançlık; mütevazılık ve cömertliğe, cehalet; netliğe ve bilgeliğe, tembellik; tutarlı ve odaklı çabaya dönüşebilir. 

"Manipūra Çakra", enerji dengemizi kontrol eder ve sindirim organlarına enerji sağlar. Sindirim ateşini (Agni) de barındırdığı için bedenimize gıdalarımızla emilen kozmik enerjiyi (Prāna) dönüştüren ve sağlayan bir enerji transformatörü olarak çalışır. Bize denge, istikrar, güç ve irade sağlayan  “Manipūra Çakra”nın ateşinin doğası “dharma” her şeyi ayrım gözetmeksizin yakmaktır. 

Çakra sistemi bize evrimsel tabanımızı oluşturan bilincin nitelikleri ve yönlerini ve bunun için çabamızı öğretiyor.  

Rahmen doğduğumuzda tüm karmalarımızı ateşle arındırarak, kalben doğup saf bilince ulaşabilmek niyetiyle. 

Namaste...