Artık hiçbir umudum yok

Artık hiçbir umudum yok

14 Mayıs 2020 Perşembe  |   Köşe Yazıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denetimde zorlandığı her kurum ve kuruluşa karşıdır. Bunlardan biri de Barolardır. Her ne kadar Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı–tam olarak anlaşılamayan bir şekilde-yön değiştirmiş gibi görünse de, Baroların büyük bir bölümü ülkedeki hukuksuzluğa ve tek adam yönetimine karşı çıkma cesaretini gösterebilmektedir. Anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanı, bu Barolarla tek tek uğraşmaktansa, TBB yasasını toptan değiştirerek bu dertten(!) kurtulmanın daha doğru olacağına inanmaktadır. 

Sayın Erdoğan, hazır el değmişken TBB’nin yanı sıra Türk Tabipleri Birliği (TTB) yasasında da düzenleme yapacağını ifade etmiştir. 

Aslında Cumhurbaşkanı karşısında TTB, Barolar Birliği kadar güçlü bir örgüt değildir. Çünkü hem hekimlerin özlük hakları konusunda Erdoğan’ı fazla rahatsız etmemiştir, hem de ülkemizin kimi ulusal duyarlılıkları konusunda bugüne kadar hekimler tarafından çok eleştirilmiştir. 

Bunlara bir de Corona nedeniyle halkın hekimlere sempatisi eklenince -Cumhurbaşkanı’na yakın bir gazeteci tarafından açıklandığı gibi- TTB şimdilik (!) affedilmiş gibi görünmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, şimdilik TTB’yi affetmiş olsa da-bir kez ağzından çıktığına göre-er ya da geç gereğini yapacak ve TTB yasasını değiştirecektir. 

Böyle bir düzenleme gerekir mi? 

Ülkemizdeki etkin meslek örgütleri ile diğer ayakta durabilen demokratik kitle örgütleri öylesine ürkütülmüş, sindirilmiş ve baskı altına alınmış ki, tarafsız yorum yapanlar bile objektif olmakta zorlanıyor! 

Yönetime karşı güven duygusunu yitirmiş olanlar, TTB yasasını değiştirmek isteyenlerin asıl niyetleri konusunda kuşku duyuyorlar. 

Kuşkuları, korkuları ve ön yargıları bir yana bırakarak, TTB yasasında bir değişikliğin gerekip gerekmediğini sorgulayalım ve yapılması gereken değişiklikleri sıralayalım: 

Neler değişmelidir? 

Evet, TTB yasası mutlaka değiştirilmelidir! 

Çünkü şu andaki uygulamadan ortaya çıkmıştır ki; 

Hekimler, giderek tabip odalarından soğumuş/soğutulmuş, etkinliği büyük ölçüde azaltılan tabip odalarına ilgi azalmış, bütün bunların sonunda da tabip odaları, iyi organize olmuş küçük bir grubun eline bırakılmıştır. Kırk yıla yakın süredir TTB’ye egemen olanlar, kayıtlı hekim sayısının sadece yüzde 10-15’inin oyunu almalarına rağmen bu önemli kuruluşun değişmez sahibi olmuşlardır. 

Durum antidemokratiktir; TTB’nin seçimi de, yetkileri de, işlevi de değiştirilmelidir. 

Bu durumu değiştirmek için iki koşul çok önemlidir; 

Bunların ilki, Tabip Odalarının, hekimler üzerindeki etkinliklerini artırmak… 

Diğeri ise Tabip Odalarının seçim sisteminde önemli değişiklikler yapmak… 

Biraz daha ayrıntıya inersek yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkündür; 

1- Her grup seçime farklı bir liste ile girmeli, isteyenler bağımsız olarak aday olabilmelidir. 

2- Seçim sisteminde eşitliği sağlamak için, kullanılan oyların sonuçlara yansıması alınan oylara göre olmalıdır. Yani oransal temsil sistemi getirilmelidir. 

3- Tabip Odası Meclisi sistemi, hem çeşitliliğin sağlanması hem de görüşmelerin verimliliği açısından önemli bir yenilik olacaktır. Tabip Odası başkanı da, odalardaki kurullar da bu meclis tarafından seçilmeli ve denetlenmelidir. 

4- Tabip Odalarının etkisini artırmak için, tabipler ve sağlık kuruluşları üzerinde odaların denetim yetkilerinin artırılması ve Sağlık Müdürlükleri ile birlikte çalışma koşullarına ait yeni düzenlemelerin getirilmesi uygun olacaktır. 
Bu bağlamda tıbbi bilirkişilik, özel hastane hekim çalışmalarında etkin rol ve kötü hekimlik uygulamalarında cezalandırma, tabip odalarının yetki alanında olmalıdır. 

5- Tabiplerin, oda seçimlerine katılımı sağlanmalıdır.  

a- Sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar değil, kamuda çalışan hekimlerin de Tabip Odasına üyeliği zorunlu olmalıdır. Odaya üye olmayan hekimlere mesleklerini uygulama şansı verilmemelidir. 

b- Tüm üye listeleri yenilenmelidir. Çünkü, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte ölmüş olan hekimlerin kayıtları silinmemektedir. Uygulanacak yeni sistemde listeler güncellenmelidir. 

c- Seçimlere katılımda da zorlayıcılık (zorunluluk) getirilmelidir. 

d- Oy kullanımını kolaylaştırmak için– kentin nüfusuna göre-aynı gün ama birden çok yere seçim sandığı konulmalıdır. Örneğin on milyonluk İstanbul’da yapılan tabip odası seçiminin, ılık bir bahar pazarında ve tek bir yerde yapıldığını düşünürseniz bunun ne denli uygulanamaz olduğu ortadadır. 

Bağcının niyeti üzüm yemek mi? 

Bunları yazarken hiçbir umudumun olmadığını belirtmek zorundayım. Keşke, yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ileri sürenler, iyi niyetli olsalar! 

Tabipler Birliği yasasını değiştirmek isteyenlerin neler yapacağını, niyetlerinin gerçekten "üzüm yemek" mi olduğunu, bekleyip göreceğiz! 

Elbette herkesin yediği üzüm farklıdır, bu da bir gerçek!

Not: Bu yazım ilk olarak odatv.com'da yayınlanmıştır.