Agos gazetesi 25 yaşında

Agos gazetesi 25 yaşında

7 Nisan 2021 Çarşamba  |   Günlük

Türkçe ve Ermenice olarak 25 yıl önce, 5 Nisan 1996’da ilk sayısı yayınlayan Agos çeyrek asrı devirdi. 

Rupen Maşoyan'in hem Türkçe hem Ermenicede "sabanın çizdiği, içine fidenin dikildiği çukur" anlamına gelen Agos ile isimlendirdiği gazeteyi Luiz Bakar, Hrant Dink, Harutyun Şeşetyan ve Anna Turay kurdu. Dink gazetede kısa sürede genel yayın yönetmeni ve fikir önderi olarak ön plana çıktı. 

Gazetenin kuruluşundaki amaç Türkiyeli Ermenilerin sorunlarını kamuoyuna anlatmaktı. Cumhuriyet döneminin Türkçe-Ermenice olarak yayımlanan ilk gazeteydi. Agos, demokratikleşme, azınlık hakları, geçmişle yüzleşme, Türkiye’deki çoğulculuğun korunması ve geliştirilmesi konularını merkeze alan bir yayın çizgisine sahip. 

Gazetenin ilk yayın yönetmenliğini 19 Ocak 2007'de suikastla öldürülene kadar Dink yürüttü. Dink'in ardından sırasıyla Etyen Mahçupyan, Rober Koptaş ve Yetvart Danzikyan görevi üstlendi. 

Türkiye Ermeni toplumunun içinden çıkan bir gazete olarak Agos, özgür bir tartışma platformu işlevi de görüyor.

(Medyatava)