100 Söz

100. Önemse, özenli ol, erteleme. 

99. İlkesini çiğneyen cezasız kalmaz.

98. İnsan olmak ancak buna karar vermekle mümkündür.

97. Biriyle yaşlanmak okuldur.

96. Seni esir edecekse uzak durmak en iyisidir.

95. Seçim yapan, kaderde makas değiştirmiş olur.

94. Aidiyet at gözlüğüdür.

93. Devinim yoksa zaman da yoktur.

92. İnsan kendini ne yüceltebilir ne de aşağılayabilir.

91. Barışçıl bir dünyada herkes azınlıktır. 

90. Beklemek, zamana verilmiş ödündür.

89. Sevgisizlik yaşamı köreltir.

88. Fark edilmeyen her güzellik bir eksikliğin karşılığıdır.

87. Kadın kadını acımasızca okur.

86. Ardı ardına hata yapmak bir aptallık ölçüsüdür.

85. İnsan ömrü, inanılmazlık çölünde inanç vahasını aramakla geçer.

84. Deneyim, belleğin yardımıyla aklı kuşatır.

83. Zaman geçip giderken anlamı da yanında götürür.

82. İnsan, yaşamının tek tanığıdır.

81. En güzel olduğumuz yalnızca bir an vardır.

80. Tanrı olasılıkla Tanrıdır.

79. Bir güzellik yansıtmayan her şey ölüdür.

78. Kendini denetleyemeyen başkasına tabi olur.

77. Uzun yaşama arzusu bir tür mülkiyet arzusudur.

76. Çift olduklarında insanları anlamak tümden zorlaşır.

75. Hayat, istekle irade arasında salınır durur.

74. Alçaklar her zaman alçaklıklarıyla anılmalıdır. 

73. Güce ortak olan, güçlünün tüm alçaklıklarının da ortağıdır. 

72. Yasalar okuyarak, hukuk yaşayarak.

71. Hayat bir tuzak ustasıdır.

70. İnsanın konuşması da bir tür sayıklamadır.

69. Yaşlanmak, ölümün ilgi alanına girmektir.

68. Kötülük sezilenden çoktur.

67. İstisnalar kaideyi zorlar.

66. Cehennem varsa Tanrı yoktur.

65. Bir dönüş biletiniz olması, olmamasından iyidir

64. Sona yaklaştıkça, yaşam kendisinin karikatürüne dönüşmeye başlar.

63. Sunulan güzelliğin geri alınması ağır bir cezadır.

62. Yalnızlık insanı gerçeğe yakınlaştırır.   

61. Sabır gerçeği işler.      

60. Alışkanlık, sarayla gecekonduyu eşdeğer kılar.

59. Bilinmeyenler kaderin hanesine yazılır.

58. Kaygı yükü kendinden ağırdır.

57. İthaflar geç kalmışlığın hüznünü taşırlar.

56. Sondan bakınca bütün zamanlar kısadır.

55. Gelenek, öteki için yüktür.

54. Yaşamda derinleşen yüzeye çıkar. 

53. Adalet yalnızca zihinlerde zafer kazanabilir.   

52. İnsanın en etkileyici buluşu adalettir.

51. Kaynağı insan ise kutsal değildir.

50. Yitirmek yarım kalmış bir duygudur.

49. Tiksinti, yaşamı da ölümü de yaralar.

48. Yaşlılık, küçük yalnızlıklar yığınıdır.     

47. Olgunluk, deneyim yorgunluğudur.       

46. Zamandan yalıtılmış bilgi çöptür.

45. Tekerrür ediyorsa henüz tarih olmamıştır.

44. Yaşam bir oran sorunudur.

43. Kurguysa bitimlidir.

42. Kaç kere binmiş olsan da hayat kaçan bir trendir.

41. Dizilim anahtardır.

40. Kahramanların çoğunu tanımayız.

39. İnsanın gelişimi aptallıktan daha aptallığa doğrudur.  

38. Sevmenin en yalın ifadesi, sevilenin hayatını kolaylaştırmaktır. 

37. Döngü tamamlansa bile bilgi eksik kalır.

36. Döngüyü kavrayan başa döner.

35. Hayat deyince kastettiğimiz çoğu zaman diğer insanlardır.

34. Vazgeçmeyi bilmeyen özgürlükten vazgeçer.   

33. Güçsüzler için siyaset, zorbalarla baş etme sanatıdır.

32. Bir ile iki arasında bir tam sayı olsaydı her şey farklı olurdu. 

31. Bir olasılık, iki kopya, üç geri kalan her şeyin kapısıdır.

30. Yaptığımız en mükemmel iş bile, bir an gözümüze aptalca görünür.

29. Özgürlük, insanın kullanmayı bilmediği bir araçtır.

28. Kaçan da kovalayan da uzağa düşer.

27. Eksik bırakılan, zorunluluk olarak geri döner.    

26. Kötü olan belirler.       

25. Kötüler iyi örneklerdir.

24. Öfke yazgıyı sarsar.      

23. Kitapların en anlaşılmaz yanı, birilerinin neden onları yazmaya kalkıştığıdır.

22. Abartı sona dönüktür.

21. İyilik kötülüğün antitezi değildir.  

20. Uyanmak, bir saçmalıktan diğerine geçmektir.   

19. Rüya kurguyu ele verir.

18. İmkânsızın yolu kısadır.

17. Her değişim farklı bir kazanan yaratır.

16. Anlam kendini olgunun üstüne yazar.

15. Kapılar açılmak içindir.    

14. Her insan tek anahtarla açılan bir kapıdır.

13. Öldürmek sanallığı hissettirir.

12. Kıyıcılık korkunun karşı ağırlığıdır.     

11. Benlik dışarıdadır.

10. Gerçek anın yüzüdür.

9. Din aklı yenemez ancak yok edebilir.    

8. Işık saklanmayı bilmez.        

7. Kurban celladını yadırgamaz.  

6. Cellat kurbanını yargılamaz.

5. Yaşlı için benzerlik farktan çoktur.

4. Büyük bilinç küçük bilinçlerin bileşkesidir.

3. İkiden sonrası tekrardır.

2. Sahip olmak hak etmekle ilgili değildir.

1. Bir amacın vardır ya da fark etmez.