Ya devlet despotlaşırsa?

Ya devlet despotlaşırsa?

22 Ekim 2017 Pazar  |   Köşe Yazıları

Her türlü silahın rahatça satın alınabildiği ve neredeyse herkesin evinde en az bir silahın bulunduğu ABD'de, gittikçe artan katliam düzeyindeki saldırılarla sürekli tartışılan ama bir türlü dokunulmayan Anayasa maddesi ilgi çekici bir temele sahiptir.  

Western filmlerindeki yldızlı silahlı şerife karşı silahlı kasaba halkı, ABD'nin silahla ilgili anayasa maddesinin gerçek ruhunu yansıtır. Halk, ''Bazı işleri yönetmen için geçici bir süre seni ben seçtim, sen benim hizmetkarımsın... Sana silah taşıma yetkisi veriyorum ama ben de silah taşırım çünkü bir gün başıma ''kral'' ve hatta ''despot'' kesilme olasılığın olabilir! Ve bu durumda benim ''nefsi müdafaa '' hakkım olmalıdır'' der. Kasaba şerifinden başlayan bu silsile en tepedeki başkan dahil tüm devlet mekanizmasına karşı bir tutumdur ve Anayasa'da madde olarak yerini almıştır.

ABD'de herkesin rahatça silah edinme hakkı 1791 Anayasasına ek olarak düzenlenen ilk 10 madde içinde yer alır (2nd Amendment-2.Düzeltme).

Anayasa, devletin, hükümetin yapısını ve ne yapabileceğini anlatırken, bu ek 10 madde neler yapmaması gerektiğini anlatır. Anayasa ile birlikte 1791'de yayınlanan bu ilk ek 10 maddeden sonra ABD Anayasasına 1795-1992 arası 17 ek veya onların tabiriyle ''Düzeltme-Amendment'' daha eklenmiş. 

Silahla ilgili 2. maddenin ruhunda, Avrupa tiranlarından, krallarından kaçmış ve yeni kıtaya sığınmış insanların başlarına bir kral veya despotlaşan bir seçilmiş başkan gelmemesi için hükümeti, devleti zaptı rapta alma-dengeleme çabası yer alır.

ABD'de en çok tartışılan ve fakat ''kurucu babalar''a hürmetle bir türlü dokunulmayan bu madde çeşitli tartışmalara protestolara neden olmaktadır ve aynen şöyledir:

''Bir özgür devletin güvenliği için gerekli olan iyi düzenlenmiş bir milis, halkın silah bulundurma ve sahip olma hakkı ihlal edilmeyecektir." (A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed)

Bu maddedeki ''milis'', sivil halktan oluşturulmuş düzenli bir insiyatif olarak yorumlanarak bugün mevcut olan Ulusal Muhafız, (National Guard) için kullanılmaktadır denilse de, maddede yer alan ''halkın silah bulundurma ve sahip olma hakkı'' bitmek bilmeyen tartışmanın odak noktasıdır.

Her seçimde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yeniden ateşli bir şekilde parlayan bu silah maddesine, en muhalif gözüken hiçbir Demokrat başkan dokunamamış ve Obama da en ateşli silah muhalifi bir başkan olarak görevi tam aksi yöndeki Trump'a, hiçbir şey yapmadan/yapamadan, teslim etmiştir.

Konunun ruhu, yepyeni bir devleti kanla, savaşla kuran bir toplumun, yönetime seçecekleri ''hizmetkarları'', hadlerini aşmaları halinde kılı kırk yararak hazırladıkları Anayasa ve yasalarla sınırlamakta yatmaktadır!  

ABD'deki sivil halka karşı silahlı saldırı sayısındaki artışa rağmen, bu Anayasa kuralını hiç kimsenin değiştirememesi veya değiştirmemesi, yüz binlerce sayfalık hukuki, felsefi, tarihi, sosyolojik boyutu içeren derin analizleri incelemeden anlaşılamaz!

Bizdeki silahlanma gibi "at, avrat, silah" temelli bir genetik tabana sahip değildir! Veya belki bizdeki de yasasız olarak ABD ile aynı temeldedir, kimbilir?..

Konuyla ilgili yüz binlerce kaynaktan biri:

http://www.lectlaw.com/files/gun01.htm