'Vicdanlar yaralı'

'Vicdanlar yaralı'

15 Nisan 2020 Çarşamba  |   Günlük

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İnfaz Yasası’ndaki düzenlemede, iktidarın son dakika manevrası ile gazeteciler kapsam dışı bırakılmıştır.  

Mafya liderleri, çeteler, katiller, gaspçılar, rüşvetçiler ve daha bir çok ağır suçları işleyenler ceza indirimi adı altındaki ‘örtülü aftan’ yararlanırken, iktidarın hoşlanmadığı eleştirel haberleri yazdıkları için tutuklanan gazetecilerin cezaevlerinde bırakılması kamu vicdanını yaralamıştır. Bu anlayış,asla kabul görmeyecektir. 

Bu düzenleme, ülkeyi yönetenlerin iletişim (ifade- basın) özgürlüğüne açıkça karşı olduğunu gösteren yeni bir kanıt olarak tarihte yerini alacaktır. İktidar, yakın zamanda yaşanan ve ilk aşamasından itibaren hukuka aykırı olan gazeteci tutuklamalarını meşrulaştırma çabasına girmiş ve teklifte yer almayan, Adalet Komisyonu’nda tartışılmamış bir düzenleme ile yeni tutuklanan meslektaşlarımıza yöneltilen suç maddelerini infaz indirimi dışında bırakmıştır. 

İktidarın isteğiyle bu düzenlemede, hükümlülerin koşullu salıverilmesi için infaz kurumunda geçirmeleri gereken süre birçok suç açısından kısaltılmış, denetimli serbestlik sürelerinde de değişiklik yapılmış; böylece bir tür ‘FİİLİ AF’ ile tahliyelerin önü açılmıştır. 

Kamuoyunca derhal anlaşıldığı üzere, bu son saniye manevrasının amacı, birkaç gazetecinin daha erken tahliyesini önlemektir! Söz konusu suçları işlemiş olan kişilere tanınan hakkın meslektaşlarımızdan esirgenmesini kabullenemiyoruz! Cezası daha fazla olan, yani yine kanun koyucu tarafından ‘daha ağır’ olduğu kabul edilen birçok suçun faillerine tanınan hakkın gazetecilerden esirgenmesini meslektaşlarımıza yönelik kasıtlı bir davranış olarak görüyoruz! Gazetecilere karşı olan bu kin ve garezi anlayamıyoruz! 

Yapılan yalnızca gazetecileri susturma ve caydırma çabasından ibarettir. Belirtmek isteriz ki fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür meslektaşlarımızın bedenlerinin tutsak edilmesi, bugüne kadar hiçbir siyasi amaca hizmet etmediği gibi, bundan sonra da etmeyecektir. 

Bir kez daha tekrar ediyoruz; Gazetecilik suç değildir. 

Tutuklu ve hükümlü tüm gazetecilerin derhal tahliyesini talep ediyoruz. 

Hiçbir gazeteci yalnız değildir. 

Hiçbir zaman da yalnız kalmayacaktır."

(BASIN KONSEYİ)