Şeyh uçmaz mürit uçurur!

Şeyh uçmaz mürit uçurur!

28 Ağustos 2016 Pazar  |   Köşe Yazıları

Devletin en tepesinden ve hatta tamamından, toplumun en az yüzde 70'ince ''Hocaefendi...hocaefendi...'' diye tapılan adam bir anda teröristbaşı oluverdi...

Puta, insana ve hatta peygamberin kendisine  tapılmasın diye insan resmi, heykeli yapmanın bile yasaklandığı İslam dininde insanı veya eşyayı putlaştırma, tapma engellenememiştir.

Tüm İslam coğrafyasında  yüzlerce hacı, hoca, molla, şeyhe tapılmaktadır. Türkiye'de herhalde yüzlerce Fethullah tarzı tapılan molla vardır. Fethullah bunun bir ucuysa, İşidcilik bir diğer ucu, Adnan Hocacılar da bambaşka ucudur...Şeyhlerden şeyh seç, beğen al ! Ve diğer yandan yüzlerce yatırda kuyruk olunan, putlaştırılan mezarliklardan tutun, Peygamberin sakalından, ayak izine tapınmalar da cabası...

Musevilikteki pagan tapınmalara karşı çıkan ve bal gibi sünnetli bir Yahudi devrimcisi olan Hz. İsa, müritlerince yepyeni ve daha da pagan bir din olan Hristiyanlığın tanrılığına oturtulmuştur. Bu 2 dinde bol bol put, ayin, mabetlerde çeşitli şovlarla insanların en ilkel tapınma güdüsü tatmin edilmektedir. Uzakdoğu'nun Budizmden Hinduizme ve Şintoya kadar onlarca dininde ise putlar şahikaya varmakta ve her evin her sokağın süslü püslü tanrılarıyla, inekten maymuna her türlü hayvanla en  ilkel puta tapınma güdüsü fevkalade yüksek bir oranda tatmin edilmektedir. 

İslam ise işte tüm bu putlaştırmaya karşı çıkarak soyut bir Tanrı, Allah kavramını getirmiş fakat  maalesef istediği kadar okumuş olsun veya en cahili olsun büyük toplum kesimleri  illa ki somut bir insana, cisme, nesneye tapınmaktan alıkonamamamıştır.

Bunun böyle olması elbette Feto gibi yüzlerce din tacirinin ve hele hele devlet yöneticilerinin işine gelmektedir. Konu, ticari getirisi fevkalade yüksek bir işkolu olarak da iyice pompalanmaktadır. 

Oku diye başlayan kutsal kitabı kendi dilinde okuyup anlamaya çalışmaktansa, anlamadığı bir dilde okutup ezberleten bir sistemde, milyonlarca Kuran kursu veya İmam Hatip mezununun Arapça konuşamaması ne hazin ve ilginç bir durumdur! Siz hiç tek bir İmam Hatip mezunu devlet adamının Arap devlet adamlarıyla Arapça konuşabildiğini gördünüz mü? 6-7 yaşından başlayarak 10 yılda ilk orta lisede ezberletilen bir kitabın dilini bir insan nasıl sular seller gibi konuşmaz ve anlamaz?

Anlamasın diye mi ezberletiliyor acaba? 

''Allah'tan başka Tanrı, başka ilah, başka tapacak yoktur ''diyen ve sadece bu cümleyi söyleyerek dinini seçebilen başka hiçbir din yoktur!

Sadece bu basit görünen cümle üzerinde düşünmekten aciz, ezbere dayalı bir din eğitimiyle hacılara, hocalara, şeyhlere tapınan insanlar yaratan en başta Kuran kursları, sonra İmam Hatipler baştan aşağı değiştirilmelidir. İnsanların, dinini kendi dilinde okuması anlaması ve tapılacak bir şeyh peşinde koşmaması için bu şarttır.

''Kadınlarınıza muayyen günlerinde yaklaşmayın'' diyen bir cümleyi anlamadan bu cümleyi dua sanıp tapınanlar oldukça ve bunu yıllarca bıkıp usanmadan anlatan rahmetli Prof. Yaşar Nuri Öztürk gibi aydın hocalar devletin din bakışında yer almadıkça, bir Feto gider, öbür Feto gelir!

Ama konunun daha da beteri, iktidarların bu işin rantını görüp devletin Fetolaşmasıdır! 

Karikatür: Leman