Rusya Atatürk'ü örnek alıyor

Rusya Atatürk'ü örnek alıyor

13 Şubat 2019 Çarşamba  |   MG Özel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı ve Kremlin'in baş ideoloğu Vladislav Surkov’un, ülkenin gelecek ideolojisi ile devletin dünü, bugünü ve yarını hakkında kaleme aldığı “Atatürk örnekli” yazı yankı yarattı.  

Makalesinde Surkov,  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rolünden de bahsediyor. Surkov, Putin'in gelecekte Rus devleti üzerindeki etkisinin Atatürk'ün Türkiye'de yarattığı etkinin benzeri olacağını söyleyerek, "Bu makinenin tam kapasiteye ulaşması için daha çok zaman var. Bu nedenle Rusya, modern Fransa'nın kendisini De Gaulle'ün 5. cumhuriyeti olarak adlandırdığı, Türkiye'nin önceden olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ok ideolojisini desteklediği, ABD'nin hâlâ daha kurucu atalarının değerlerini esas aldığı gibi çok uzun yıllar sonra da Putin'in devleti olacak" diye yazıyor. 

Putin'in 2000'lı yıllarda iktidara ilk geldiğinde Atatürk'ün faaliyet ve devletçilik çalışmalarını da incelediği varsayılabilir. Putin sadece Atatürk’ü değil, diğer önemli yabancı liderlerin çalışmalarını da inceleyerek devlet kurma misyonuna hazırlanmışa benziyor. Sovyetler'in dağılmasının ardından 1990'lı yıllarda "vahşi kapitalizm"in esaretine düşen Rusya'nın enkazın altından çıkarılması gerekiyordu. Bunun için de yeni bir Rus ideolojisi, yeni bir devlet anlayışı gerekiyordu. Yani, Putin'in Atatürk'ün tecrübelerinden haberdar olmadığını düşünmek için nedenimiz yok. Putin ayrıca, kendisini yetiştiren Sovyet sisteminin ünlü devlet adamlarının devletçilik tecrübelerinden de yararlandı. Bu şahsiyetlerden biri de Sovyet gizli servisi KGB'in efsanefi şefi ve dönemin Sovyet lideri Yuri Andropov’du ki onun da Atatürk' e hayran olduğu biliniyor. Emekli KGB generali Vyaçeslav Kevorkov, 1997 yılında kaleme aldığı "Gizli Kanal" kitabında, "Andropov özel konuşmalarında hep Atatürk'ün tecrübesinden söz ediyor ve sık sık Türkiye'nin siyasi deneyimine atıfta bulunuyordu" diye yazıyor.  

Bu nokta sadece Surkov'un değil, yabancı uzmanların da dikkatini çekti. Örneğin 2017 yılında The American Conservative dergisi yazarlarından Patrick J. Buchanan da Putin'in Atatürk gibi adımlar attığına dikkat çekerek şunları yazmıştı:

"21. yüzyılda Putin, Atatürk'ün 1920'lı yıllarda Türkiye'de yaptığını yaptı. Yıkılan imparatorluktan ulusal devleti kurdu, ayrıca ülkenin istikrarını sağladı ve hedeflerini belirledi. Ülkesinin askeri gücünü ayağa kaldırdı. Daha sert söylemler kullanarak Amerika'nın yönettiği dünya sisteminde Rusya'nın itaatkâr rolünü reddetti. Seçmenleri Putin'in ülkesini kurtardığına inanıyor." 

Geçen yıl Aralık ayında Putin'in Moskova’daki yerli ve yabancı gazetecilere düzenlediği geleneksel yıllık basın toplantısında Rusya liderine Atatürk'le ilgili görüşlerini sorma fırsatı bulmuştum. 

Putin soru üzerine dünya medyası önünde Atatürk'ten övgüyle söz ederek, "Büyük insan... Rusya'nın dostuydu. Bizimle çalıştı. Bu bizim için çok değerli" yanıtını verdi. Basın toplantısında açıkladığı Atatürk ile düşünceler Rus basınında da geniş şekilde yer aldı. Devlet televizyon ve ajansları basın toplantısında önemli buldukları diğer soru ve yanıtlar gibi Putin'in Atatürk ile söyledikleri için de özel  video hazırladı.  

... Ve o basın toplantısının üzerinden yaklaşık 2 ay geçtikten sonra Kremlin'in baş ideoloji uzmanı Surkov, “ Atatürk”lü söz konusu makalesi yayınladı. 

Fuad Seferov, Moskova