Putin milliyetçiliği

Putin milliyetçiliği

1 Kasım 2018 Perşembe  |   MG Özel

Geçenlerde Valday düşünce kuruluşunun toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yine aynı soru soruldu: Milliyetçilik için ne düşünüyorsunuz? 

Putin, sağlıklı ve doğru bir milliyetçilikten yana olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde 160 etnik grup yaşıyor. Kendi kimliklerini kuvvetlendirmeleri lazım. Fakat biz mağara milliyetçiliği yaparsak, diğer halklara çamur atarsak ülkemizi yıkarız. Rus halkı da bundan yana değil" dedi. 

Putin ayrıca iktidara geldiğinden bu yana Rusya'ya olan sevgisinin muazzam şekilde arttığını belirterek, "Gerçekleri söylemek gerekirse, ben daha önce Rusya'yı iyi bilmiyordum. Elbette ben Rus'um, tüm köklerim Rusya topraklarında. Atalarım 300 yıl aynı köyde yaşadı ve aynı kilisede ibadet etti. Ben kendimi Rus halkının ve Rusya'nın bir parçası olarak hissediyorum." şeklinde konuştu.

2014 yılında da benzer soruyu Putin şöyle yanıtlamıştı: 

"Rusya'da en büyük milliyetçi benim. Fakat, faaliyet ve politikaları, halkın iyiliğine hizmet edecek şekilde oluşturmak en doğru milliyetçiliktir. Eğer milliyetçiliği şovenizm olarak algılarsak bu, çok uluslu ve çok dinli ülkemizin yıkılmasına yol açar." 

2008 yılında da Putin, şimdiki Başbakanı Dmitri Medvedev'i tanıtırken, "Sayın Medvedev en az benim kadar Rus milliyetçisi. Ama olumlu anlamında..." demişti.

Putin, milliyetçiliğin ırkçılıkla karıştırılmamasını, milliyetçiliğin ırkçılığa dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor.

2015 yılında yabancı basına konuşan Putin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rus halkının yaşadığı sıkıntılara değinirken ister istemez milliyetçi olduğunu da şu sözlerle anlatmıştı:

"Öncelikle 25 milyon Rus kendini sınır dışında buldu. Hepsi tek bir devlet çatısı altında yaşıyordu. Ne kadar sorunla karşılaşıldığını hayal edebiliyor musunuz? Ailelerin bölünmesi, ekonomik ve toplumsal sorunlar, liste uzun. Ruslar şu anda dünyanın en büyük bölünmüş ulusu. Bu bir sorun değil mi?" 

Ünlü Rus gazeteci Andrey Kondraşov'un hazırladığı, "Putin" isimli belgesel filmi (2018) için röportaj veren Putin, Rus halkınının insani özelliklerini milliyetçilik duygularıyla överek anlatıyor. Putin, anne tarafından dedesi İvan Şelomov'un, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaraladığı Avusturyalı Alman askerinin yarasını sararak merhametli davrandığı anlatırken, "Merhamet Rus insanın bir özelliğidir, bizim zihniyetimizin bir parçasıdır" diyor.

Putin, yurtdışındaki Rus soydaşlarla iş birliğini daha da artırmak, onlara sahip çıkmak için Rusya Federasyonu Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden sorumlu olan Federal Ajansı'nı (Rossotrudnichestvo) kurdurdu. 

Putin, Bolşevik yönetimine karşı mücadele eden Beyaz Ordu generalleri Anton Denikin ve Vladimir Kappel, ünlü Rus düşünürler İvan İlyin ve İvan Şmelev'in naaşlarını Rusya'ya getirtti. Denikin'in Fransa'da yaşayan kızı Marina Denikina'ya Rusya vatandaşlığı vererek onurlandırdı. 

Rusya Devlet Başkanı kilisenin yanı sıra zaman zaman cami ve havrayı ziyaret ediyor, değişik halkların etkinliklerine katılarak bayramlarını kutluyor. 

2014 yılında Putin, 1612 yılında bir Tatar'ın Rusya'yı Polonyalı işgalcilerden kurtardığını hatırlatmıştı. Rusya liderinin kastettiği kahraman Tatar kökenli Kuzma Minin'in oluşturduğu gönüllüler ordusu Moskova'yı Polonyalı işgalcilerden kurtarmıştı. Bu olayın anısına Rusya 4 Kasım'da her yıl Ulusal Birlik Günü'nü kutluyor.

Putin, karma evlilikler sayesinde Rusya'nın çok güçlü genetik koduna sahip olduğunu, ülkesinin bunun sayesinde tarih boyu dış güçleri püskürttüğünü belirtiyor. Putin, bir törende 1941 yılında Moskova'nın kuzeyinde Nazi işgalcileri püskürten Kazak kökenli Sovyet askerlerini saygıyla anmış, İkinci Dünya Savaşı'nda çok sayıda halkın Rus halkıyla birlikte faşizme karşı omuz omuza savaştığını anlatmıştı.

2003 yılında canlı yayında konuşan Putin, şovenistlerin "Rusya Ruslarındır" sloganını sert eleştirerek, "Bunu söyleyen moron kafalılar ve provakotörlerdir!" demişti.

Tabii bunlar Putin'in sözleri, onu aşırı milliyetçi bulanlar da yok değil...

Fuad Seferov, Moskova