'Peçenekleri de, Kumanları da yendik'

'Peçenekleri de, Kumanları da yendik'

9 Nisan 2020 Perşembe  |   Günlük

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya’nın koronavirüsle olan savaşı da kazanacağını ve zorlukların üstesinden geleceğini söylediği son konuşmasında verdiği bir örnek dikkati çekti. Rus lider, “Her şey geçer, bu da geçecek. Bizim ülkemiz ciddi sınavlardan pek çok kez geçti: Peçenekler de işkence etti, Kumanlar da. Rusya hepsiyle baş etti. Koronavirüs belasını da yeneriz. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz” dedi. 

Putin'in bu örneği, sosyal medyada çoğu esprili mesajlardan oluşan yankılara neden oldu. Rosbalt.ru, "Putin'in konuşmasından sonra tekrar Peçenekler ve Kumanlara saldırdılar" diye başlık attı.  Rus lider tam 10 yıl önce de benzer bir konuşmada aynı örneği vermişti.  

Putin’in konuşmasında örnek verdiği Peçenekler 10. yüzyılda, Kumanlar da 11. yüzyılda hüküm sürmüş ve Ruslara büyük sıkıntı yaratmış iki Türk kavmi.  

Peçenekler hakkında Vikipedia ve diğer internet kaynaklarından özet bilgi: 

889-893 yıllarında, Don ırmağından Dinyeper ırmağının batısına kadar uzanan sahaya hâkim olan Peçenekler, 968 yılında Kiev'i kuşattılar ve Knyaz (Prens) Svyatoslav'ı mağlûp ederek öldürdüler. Rusların Karadeniz'e inmelerine engel oldular.  11. yüzyılın başlarında Peçenekler, Dinyester Irmağı boyuna indiler. Bu durum onların Don bölgesindeki hâkimiyetlerinin azalmasına sebep oldu. Bundan istifâde eden Ruslar, Peçeneklere 1036 yılında ağır bir darbe vurdular. Bu târihten sonra Peçenekler Tuna boylarına geldiler ve Tuna nehri Peçenekler ile Bizans arasında sınır oldu. Peçenekler, Orta Asya'dan Avrupa'ya göç ederek tarihte etkin olmuş; ama devlet kuramamış Türk halklarından birisidir. Daha sonra çoğunluğunun Hristiyanlığı kabul ettiği ve Avrupa halkları arasında eriyerek yok oldukları ileri sürülür. Divânu Lügati't-Türk'te Peçenekler, Oğuz - Üçok Boylarından oldukları ifade edilir. Bizans devrinde Anadolu'ya göç etmelerinden dolayı [1] "Rum yakınında oturan Türklerden bir bölük"[2] şeklinde tasvir edilerek Peçeneklerin Bizans ile yakınlığı dile getirilmiştir. 1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesinde Büyük Selçuklu Devletine karşı Bizans'ın tarafında yer almışlardır. Sonradan Büyük Selçuklu tarafına geçen Peçenekler, Büyük Selçukluların bu savaşı kazanmalarında önemli rol oynamışlardır. 

Kumanlar ise, 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Doğu Avrupa’da yaşamış bir Türk halkı. Tarihte Kıpçaklar ile aynı birlik içinde bulunmuş, bu yüzden de zamanla Kıpçaklar ile birlikte anılmışlardır. Rusların “Polovets” dedikleri Kumanlar, Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış, Ruslara karşı üstün savaşlar vermiş,  zamanla Hristiyanlığı benimseyerek Avrupa içlerinde asimile olmuşlardır.

(TürkRus.Com)