Konak nüfusu azalıyor

Konak nüfusu azalıyor

1 Kasım 2018 Perşembe  |   Köşe Yazıları

İzmir'in merkez ilçesi Konak, son beş yılda nüfusu yaklaşık 17.000 azalan bir ilçemiz oldu. İlçenin nüfus kaybetmesindeki nedenlerin etraflıca araştırılmamış olması düşündürücüdür.
 
Özellikle genç nüfusun göç etmesi, işsizlik sorunu iddiasını gündeme getirse de aynı zamanda şehrin ticaret merkezi olan Konak'ın "işsizlik nedeniyle terk edilme" açıklaması, bilimsel bir çalışmayla elde edilmiş bir veri değildir. 
 
Sorunun temelinde çarpık kentleşme, sağlıksız yerleşim yerleri ve yetersiz altyapı yatmaktadır.
 
Yıllara Göre Konak Nüfusu:
 
 
Göç eden kişiler İzmir içindeki sağlıklı yerleşim alanlarını tercih etmektedirler. Kronik yapılaşma sorunlarından dolayı şehrin ticaret merkezi olan Konak bu özelliğini Bayraklı ilçesine kaptırmaya başlamıştır. 
 
İzmir'in tarihi dokusunun hissedildiği tek yer olan Konak'ın kronik yapılaşma sorunları, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak ortak çalışmalarla hızlı bir şekilde çözülmelidir.
 
Yapılaşma sorunları beraberinde çok büyük bir kültürel ve ekonomik uçurumu da oluşturmuştur. Öyle ki, Alsancak Mahallesinde Avrupa tarzında bir yaşam varken, 2 kilometre uzaktaki Kadifekale'de elli yıl önceki köy hayatını görmeniz mümkündür. Bu ayrılık doğaldır ki, sosyo-kültürel çatışmalara zemin yaratmaktadır. 
 
Varolan yoksulluğa son dört yılda Suriyeli göçmenlerin dramı da eklenmiştir. Şehrin en çok Suriyeli yaşayan bölgesi Konak'tır. Bu göçmenler herkesten daha kötü fiziki koşullarda yaşamaktadır. 
 
Nüfusun azalmasını artıran önemli bir diğer neden de güvenliktir. İlçenin suç oranı günden güne artmaktadır. 
 
Tüm bu kronikleşmiş sorunlara ivedilikle müdahale edilmesi şarttır. Aksi takdirde şehrin merkezi tamamen yer değiştirecek, bu durum da şehir genelinde bir dizi başka sorunlar yaratacaktır. 
 
Konak İlçemiz'de kronikleşmiş sorunların çözümü önce Büyükşehir sonra da diğer İlçe Belediyelerle koordineli çalışmayla aşılabilir. Üst ve alt yapı çalışmaları, 7/24 belediyecilik anlayışı ile beş yıl sürede tamamen çözülebilir. 
 
İlçedeki sosyo-ekonomik uçurum, halkın üretkenliğini teşvik edecek projelerle en aza indirilebilir. Benzer sorunları değişik metodlarda aşabilen Avrupa kentleri vardır. Bu şehirlerle ortak çalışmalar rahatlıkla yapılabilir.
 
SON SÖZ: Sorun varsa çözüm her zaman onun yanında durur. Yeter ki yüreğimizdeki heyecanı kaybetmeyelim.