Kayıp Rus elçisi

Kayıp Rus elçisi

15 Ağustos 2019 Perşembe  |   MG Özel

Rus Mars Media şirketi, Çar Boris Godunov (1551-1605) tarafından İstanbul'a elçi olarak gönderilen Danilo İslenyev'in başına gelenleri anlatan Russkiy Rab (Rus Köle) dizisinin çekimlerine başladı.  

Rus basınında çıkan haberlere göre, çekimler bitince dizi devlet televizyonu 1.Kanal'da gösterime girecek. Dizide anlatılan öyküye göre, Godunov, Osmanlı ile dostluk ilişkilerini kurmak için Moskova'nın soylu bir ailesinden gelen Danilo İslenyev'i İstanbul'a elçi olarak gönderiyor. Fakat Sultan III. Mehmed, Rus elçisini tutuklatarak cezaevine gönderiyor. İslenyev'in daha sonraki akıbeti bilinmiyor.  

Bir Rus ekibi diziyle ilgili çekimler yapmak amacıyla Türkiye’de bulunuyor.  

Türk tarihi kaynaklarına göre, Rusya’nın dış siyasetine yön veren Godunov, Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmak amacıyla 1593 ve 1594 yıllarında iki Rus elçisini barış teklifiyle İstanbul’a gönderdi. Rus elçileri ile Osmanlı devlet adamları arasında yapılan görüşmelerden sonra 1594 yılında barış anlaşması yenilendi.  

Ancak Rus kaynaklar Elçi İslenyev'in 1594 yılında Sultan'ın emriyle tutuklandığını ve akıbetinin meçhul olduğu iddiasında bulunuyor.

Diğer yandan, Godunov’un Kırım Hanlığı’nı Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kışkırttığı da biliniyor. 

Osmanlı ve Rusya arasında ilk diplomatik ilişki Sultan II. Bâyezîd döneminde III. İvan’ın ikili ticari ilişkileri düzenlemek üzere ilk önce Mihail Pleşçeyev’i (1496-98) 2 kere, sonra da Aleksey Golohvastov’u (1499) elçi olarak İstanbul’a göndermesiyle başlamıştı. 

Godunov, 14. yüzyılda Moskova'ya göç etmiş soylu Tatar ailesi Saburov-Gadunov ailesinden geliyor.

Fuad Seferov, Moskova