İncir dersi

İncir dersi

14 Şubat 2019 Perşembe  |   Köşe Yazıları

İlk gördüğümde bakakalmıştım. 

Haydar Paşa Camiinin minaresinde boy veren incir ağacını. 

Yaşamak azmi bir çekirdeğin, ders olsun insanlığa. 

Kendini var eder insan olan insan, esir olmadan varsıllığın tuzağına var olmaktır aslolan. 

5 evden müteşekkil Goşşi köyünün Türklerinden mi feyz almıştı incir, yoksa Goşşi köyünde yaşayan 5 evlik Kıbrıs Türkleri mi feyz almıştı incirden? 

‘’Asfaltı yırtıp çıkan tohum 

Seni görmeseydim teslim oluyordum...’’ 

der Türk bir şair şiirlerinin birinde, bir diğer şiirinde de ‘’Türktük insan oluşumuzdan sonra’’ der. 

İkinci şiir sıcak savaş günlerinde yazılmıştır ve keşke bir Kıbrıs Eleni şair de o günlerde, ‘’Elen’dik insan oluşumuzdan sonra‘’ diye yazsaydı, yazabilseydi. 

Şairleri barış şiirleri yazan halklardır yarını barış içinde kuracak olan. 

Bir tanecik bile, Türklerin de insan olduğunu, kendileri gibi ve kadar ne eksik ne fazla insan olduğunu dillendiren Kıbrıs Eleni şair yoktur, 1963-74 yılları arasında. 

Evet bu yazıktır ve bu yazıklanmayı da ben yapıyorum, insan olmayı milliyet aidiyetinden öne aldığım için. 

Geçelim. 

İncir kendini minarede, kayada, asfaltta var ederken, bizim kendimizi yurdumuzda var etmemiz batıyor kendilerini uluslararası  hukuk ve kuruluşlar olarak kabul eden-ettiren ve ilân eden tüzel kişilkler tarafından. 

Varsın bizi yok kabul etsinler, varız atlaslarında haritalarında genel kurullarında yer vermeseler de. 

Varlığımızı kimsenin lütfetmesini beklemeden varız. 

Almanya’nın bizi yok kabul etmesi ne kadar mı geçerlidir ya da Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler'in (BM)? 

Yıllarca yok saydıkları Hindistan’ı, Çin’i, Küba’yı yok saydıkları kadar. 

Kendi yağımızla kavrulmaya hazır ciğerlerimiz. Kavururuz. 

Bu halkın oyları ile cumhurbaşkanı koltuğuna ve hükümet, meclis sandalyelerine oturan sayın baylar, bayanlar hayati öneme haizdir  sandıklarımızı kurup, hatta AB’den, Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) gözlemciler de davet ederek AP için KKTC sınırları içinde KKTC seçmenlerinin katılımı ile seçim yapmak. Varsın yok saysın kabul etmesin AB ile AP. 

Madem ki AB muktesabatının KKTC sınırları içinde de geçerli olduğunu ilân etmiştir, kurunuz AP için seçim sandıklarını ve yapalım seçimini. UBP, CTP, DP, HP, TDP, YDP, TKP, KSP, YKP, BKP göstersin adaylarını Kıbrıs Türk halkı da yapsın seçimini. 

AP muktesabatı KKTC içinde de geçerli ise, varsın bu seçimimizi tanıyıp kabul etmesinler şanları ve insaniyetlikleri demokratlıkları artsın. 

Sonra da bir yeni yasa çıkarsınlar,  

Haddini aşan ve asfaltta kayada boy veren incirler en gelişmiş silahlarla yok edilecektir diye. 

Not: Şiirler Orbay Deliceırmak.