Hakan Fidan için iptal başvurusu

Hakan Fidan için iptal başvurusu

14 Mart 2017 Salı  |   Köşe Yazıları

Mit Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 tarihindeki milletvekili genel seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olabilmek için, 10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olarak kamu görevinden çekilmiştir.

Daha sonra seçim takvimini beklemeden 09 Mart 2015 tarihinde milletvekili aday adaylığı başvurusunu geri çeken Hakan Fidan, 2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Yasa'nın 13/1 maddesi uyarınca "MİT Müsteşarı, MGK görüşü alındıktan sonra, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır" kuralına rağmen, MGK görüşü alınmadan aynı görevine 09 Mart 2015 tarihinde tekrar atanmıştır.

Oysa, MİT Yasası'nın 14 'üncü maddesi uyarınca, istifa tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden, 657 sayılı Yasa'nın 92'nci maddesi uyarınca ise ikiden fazla istifa edenlerin, kamuda bir göreve atanabilmesi olanaklı değildir. Olayda bu kurallar da ihlal edilmiştir.

Hakan Fidan'ın 09 Mart 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığına atama işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile, 10 Mart 2015 tarihinde ilk derece sıfatıyla Danıştay 16 nci Dairesinde;

MİT Müsteşarlığına "hukuken" atanma yeterliliğine sahip olduğum,

MİT tarafından hakkımda talep edilmiş ve alınmış dinleme, izleme kararları olduğu,

MİT görevlerine muhatap olduğum gibi gerekçeler ortaya koyarak, 

dava konusu işlemden "meşru, kişisel ve güncel olarak etkilendiğim" gerekçesiyle açmış olduğum dava, dava açma sıfatım olmadığı gerekçesiyle 02 Temmuz 2015 tarihli karar ile reddedilmiştir.

Bu karar 10 Kasım 2015 tarihinde tarafımca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edilmiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 20 Ekim 2016 tarihinde oy çokluğu ile (6/5 oy ile) almış olduğu kararda, dava açma sıfatım bulunduğu ve söz konusu işlemden etkilendiğimi ifade ederek, Daire kararını bozmuştur.

Karar tarafıma (aradan neredeyse altı ay geçtikten sonra) 13 Mart 2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Karara karşı 15 gün içinde tarafların aynı kurul nezdinde karar düzeltme hakkı bulunmaktadır.

İktidarın her türlü hukuksuz ve tek adam anlayışına dayalı kural tanımaz işlemlerine karşı mücadele, her türlü koşulda kararlılıkla sürdürülecektir.

Bu aşamadan sonra beklenen, davanın esastan görüşülerek, MGK kararı olmadan yapılan atamanın iptalidir...Verilecek iptal kararı ile Fidan dönemi kesin olarak sona erecek. Fidan, bir daha kamuda görev alamayacak.