Gazetecilerin hakları

Gazetecilerin hakları

21 Mart 2020 Cumartesi  |   Günlük

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), medya sektöründe çalışanların corona virüs salgını koşullarında merak ettiği soruları şöyle yanıtladı:

- Salgın nedeniyle işverenler, çalışanlarını ücretsiz izne gönderebilir mi? Eğer gönderebilirse bunun süresi nedir? 

- İşveren çalışanların da yazılı onayı olmak şartıyla ücretsiz izin uygulaması yapabilir. İşveren ya da çalışan ücretsiz izin konusunda birbirlerini zorlayamaz, bu hususta her iki tarafın da onayı aranır. 

Ücretsiz iznin belirli bir süreye bağlanması gerekir. Süresiz ücretsiz izne çıkarılma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ücretsiz izin süresi belirsiz ya da muğlak ise, çalışan makul bir süre bekledikten sonra hâlen işe başlatılmadı ise iş akdini haklı nedenle feshedebilir, bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır ancak haklı olsa da sözleşmeyi kendisi feshettiğinden ihbar tazminatına hak kazanamaz.

- İş Kanunu’nda ya da Basın İş Kanunu’nda, salgın nedeniyle gazetecilerin ücretli/ücretsiz izinden yararlanma hakkı var mı?

- Ücretsiz izne ayrılma isteğinin işverene yazılı olarak iletilmesi ve işverenin de bu talebi uygun bulması hâlinde ücretsiz izinden her zaman yararlanma hakkı vardır. Ücretsiz izin süresince iş sözleşmesi askıda kalır ve ücretsiz izinde geçen günler kıdem süresinden düşülür. 

Salgın hastalık nedeniyle ücretli izin hakkı düzenlenmemiştir. Ancak, salgın hastalık, İş Kanunu kapsamında “işin durmasını ya da işçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir neden” olarak yorumlanabilir. İş K. 40. maddeye göre, bu zorlayıcı nedenden ötürü iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durması (İş K. 24/lll) veya bu zorlayıcı nedenin işçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre çalışmaktan alıkoyması (İş K. 25/lll) hâlinde çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Bir haftadan sonra işverenin ücret ödeme yükümlülüğü sona erer. Bu durumda çalışan, isterse sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatını alır ancak ihbar tazminatı ödenmez.

- Gazete salgın nedeniyle yayına ara verirse ücret alabilir miyim?

- Evet iki ay süreyle ücretinizi alabilirsiniz.
 

(TGS)

Gazetecilerin diğer haklarını öğrenmek için tıklayın: https://tgs.org.tr/koronavirus/#1577356149152-47a6b65c-cc88