Emlak Konut vakası

Emlak Konut vakası

6 Aralık 2019 Cuma  |   Mentor

Emlak Konut GYO, yani devlet ve ülkenin tüyü bitmemiş yetimi Galatasaray'ı karşılıksız finanse etmiş. 

Bakalım ne kadar finanse etmiş... 

Emlak Konut GYO Galatasaray'ın arazisine komşu araziyi 18 Eylül 2017 tarihinde 262.5 milyon TL'ye almış, arazinin büyüklüğü 40.722 metrekare, yani arazinin metrekaresi 6.446 TL.  Galatasaray'ın arazisi ise 22.627 metrekare, yani Galatasaray'ın arsasının değeri 18 Eylül 2017 tarihi itibarıyla  145 milyon TL.

Şimdi 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ortalama faizlere bakalım. 

Bu dönemde ortalama kredi faizi 22.33 yani Galatasaray 810 gündür Emlak GYO ve yatırımcının parasını kullanıyor, bunun anlamı şu; 6 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 71.853.657 TL faiz ödemeli. 

Bitmedi... Florya'da işgal ettikleri 82.5 dönüm arazinin 60 dönümü devlete ait. Kira çarpanı 15 desek Emlak Konut'un alım fiyatı düşünülünce Galatasaray'ın işgal ettiği devlet arazisi için de her yıl 25.784.000 TL de kira ödemesi gerekir. 

Dahası var, "Florya'dan çıkacağız" deyip aldıkları Kemerburgaz arazisi 100 dönümmüş. Kemerburgaz'da arsa fiyatları yaklaşık 600 TL. Yani 60 milyon TL de buradan bir kazançları var. 

120 milyon TL'yi taksitle ödeyeceğini düşünürseniz Emlak GYO, ki devletin şirketidir, devletin ve yatırımcının zararı yaklaşık 200 milyon TL ve yıllık 25 milyon TL kira kaybıdır. 

Bu parada Fenerbahçeli'nin, Beşiktaşlı'nın tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Kimse ben yaptım oldu diyemez. 

Gelelim Sermaye Piyasası Kanununa, madde 110 şöyle diyor; 

Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik MADDE 110 – (1) Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur; ancak bu durumda 5237 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza üç yıldan az olamaz: 

a) Yatırım kuruluşuna, 58'inci madde kapsamındaki fon kuruluna ve 59'uncu madde kapsamındaki teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek 

b) Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak (…) (1) örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak (1) 

c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek 

Özellikle c fıkrasını okursanız yapılan işlemin Sermaye Piyasası Kanunu açısından suç olduğunu ve en az 3 yıl hapis cezası gerektiğini görürsünüz. 

Bu ülkede kanunlar sadece Fenerbahçe için mi var?..