Ekim Devrimi kimin çıkarına?

Ekim Devrimi kimin çıkarına?

14 Ekim 2017 Cumartesi  |   Günlük

Devlete bağlı kamuoyu yoklama kuruluşu VTsİOM'un, Rusya halkının 1917 Ekim Devrimi'ne bakışını değerlendiren anketinden ilginç bir sonuç çıktı: Buna göre, 1917 devrimine olumlu bakanların da, olumsuz bakanların da oranı yüzde 46. Konuyu haberleştiren Kommersant gazetesi Rusyalıların Ekim Devrimi'ne bakışının 1990'dan beri değişmediğine dikkat çekiyor.

Katılımcılara "Ekim Devrimi kimin çıkarına oldu?" sorusu soruldu. 

Yüzde 46 "Toplumun ya da toplumun büyük bir bölümünün" yanıtını uygun bulurken, yüzde 46 "azınlığın ya da küçük bir grubun" yanıtını seçti. 

Devrime sebep yüzde 45 "halkın durumunun ağır" oluşunu görürken, yüzde 20 "devletin zayıflığına", yüzde 12 "Rus halkının düşmanlarının komplosuna" işaret etti.

Devrimin ülke için iyi sonuçlar doğruduğunu düşünenlerin oranı yüzde 61. 

Bunların yüzde 38'i devrimin "toplumsal ve ekonomik gelişmeye ivme kazandırdığını" düşünürken, yüzde 23 "Rusya tarihinde yeni bir çağ açtığı" kanısında. 

Devrimin "gelişmeyi frenlediğini" düşünenlerin oranı 14, "ülke için bir felaket" olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13.

Devrime en olumlu yaklaşan kesim yüzde 71'erlik oranla yaşlılar ve gençler.

Katılımcılara devrim dönemindeki partilerin hangisine sempatiyle baktıkları da soruldu. 

Yüzde 32 Bolşevikler, yüzde 5 monarşistler, yüzde 4 sosyal devrimciler, yüzde 4 anayasal demokrasi yanlıları, yüzde 3 Menşevikler, yüzde 1 anarşistler yanıtını verdi. Yüzde 36 hiçbir partiye sempatiyle bakmadığını belirtiyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 93'ü günümüz Rusyasının devrime ihtiyacı olmadığı kanısında. 

Yüzde 63 ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğunu ve bunun reformlardan daha önemli olduğunu söylüyor. Bu katılımcıların yüzde 90'ı istikrarı ancak Putin'in sağlayabileceği düşüncesinde.

(TürkRus.Com)