Denetlenebilir akıl

Denetlenebilir akıl

28 Şubat 2019 Perşembe  |   Köşe Yazıları

Aklınız sizi denetleyebiliyor mu?

Ya siz aklınızı?

Aklınızı denetleyebilmelisiniz ki, aklınız sizi denetleyebilsin.

Aklını denetleyemeyen bir insanın aklı tarafından denetlenmesi söz konusu olamazken…

Aklını denetlemeyi aklına bile getirmeyen kalabalıkların, devlet ve ülkede denetim eksikliğinden hatta düpedüz yokluğundan bahsetmeleri hangi aklın ürünü olabilir?

Neyin akıl olduğu bir sorun olarak önümüzde bir karabasan olarak durmaktadır. Neyin akıl olduğunu sorgulamadığımız içindir ki, çoğu zaman itaatkâr olmasını bekliyoruz öğrencilerden ve evlatlardan ki, ona akıllı payesini verelim.

Söz dinleyen akıllı kabul edilirken, sözümüzün yanlışını tutarsızlığını ortaya koyan ve sözümüze karşı kendi sözü olana yönelik bir tavır geliştiriyor muallim- öğretmen, anne baba.

Bir başka yanlışımız daha var akılla ilgili olarak…

Tam bir denetimsiz akıl örneği olması gereken kimi açıkgöz, kurnaz, kılıfına uyduran davranışlar da akıllı davranışlar olarak benimsenip yaygınlaşıyor.

Denetimli akıl, sabah mesai saati başlangıcı için imza defteri, parmak basmak, kimlik göstermek gibi zorakiliklere ihtiyaç duymazken, denetlenmeyen akıl, o defteri imzalayıp, yan gelip yatmayı hemen akleder ve sonuç, işte yaşadığımız.

Denetimli akıl elinin tersi ile ittiği için açıkgözlük ve kurnazlığı, toplum ve toplumun önünde engel olmaya başlayan örgütler, partiler, külüpler, dernekler içinde kendisi tarafından denetlenmeyen denetimsiz akıllar hızla yükselmekte ve aklını, ahlâk onur vicdan ile dürüstlükle denetleyenler giderek toplumun dışında kendilerine fiziki olarak küçücük ve fakat kimyası devasa bölgeler yaratarak yarının taşlarını bütün terminatörlere karşın üst üste koymaktadır.

Kendi aklınızı denetlemek üzre düşünmeye başlamalı, onu denetlemeyi başarmalısınız ki, günden güne kararan ve giderek zifiri hale dönüşen kendi karanlık dünyanız, birey birey birleşerek topyekün bir karanlığa dönüşmesin.

Nasıl mı?

Evvel emirde, insan olmanın görevleri hatta boyun borçlarını yerine getirmek ve bunlardan kaynaklanan HAK olgusunu, menfaatçılık-çıkarcılık bencilliği ile kurban etmemeye özen göstererek.

Kendi çıkarı için başkalarına ve giderek toplumun yarınına zarar verecek davranışları, şeyleri, atamaları denetiminizdeki denetiminizdeki  akıl ile redderek başlayabilirsiniz.

Örneğin… Önerilen üst düzey görevi, “Hayır kabul edemem, bu konuda kendimi yeterli görmüyorum” diyerek.

“Hayır, fahiş fiyatla ticaret yapmaya beni ikna edemezsin ey denetimsiz aklım, sen benim denetimime bağlısın ve seni reddediyorum” diyerek.

Vs… vs...

Aklınızı denetlemek elinizde, evet, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk denetlenebilir ve aklınızı denetimsiz bıraktıkça siz bay ve bayan bireyler müstahaksınız, hatta yaratanlarısınız be berbat düzenin...