Aklın yolu... Çoktur...

Aklın yolu... Çoktur...

7 Mart 2019 Perşembe  |   Köşe Yazıları

Aklın yolu birdir derler ya, inanmayın. 

Çoktur. 

Aklın yolu bir ise aklınız yoktur ki, bir olan aklın ardı sıra kendi aklınız yokmuşçasına takipçi olur da pususuna düşersiniz egemenliğini kabul ettiğiniz aklın. 

Aklın yolu sonsuz olmalı, hatta kendi içinde bile. 

25, 45, 70 yılda biriktirdiğiniz aklınız 70 yıldan sonraki ilk günün ilk dakikasında bir dakika önceki aklın taklitçisi ise, o aklın baş parmağı yoktur ya da o akıl maymunun aklıdır. 

Evrim çünkü ne Darwin’in dayatmasıdır ne de tek başına tabiatın gerçeği (dini bütün olanlar tabiat yerine Tanrı kavramını ikame edebilirler, sakıncası yoktur ) 

Evrim, tabiatın katkıları kadar, öncelikle canlının ve elbette ki kişinin kendisine de bağlıdır. Aksi halde, aklı olduğundan hiç şüphe duymamamız gereken maymunlar ve elbette ki bütün canlılar binlerce yıldır aynı şeyleri- davranışları tekrarlayıp durmazdı. 

Maymunlar için, evet aklın yolu birdir ve değişmez olduğu kadar tartışılamazdır da. 

Ve fakat, insan çobanın ve onun köpeğinin, köpeklerinin güttüğü canlı olmadığı içindir ki; sürülerde ve sürü demokrasilerinde bir olan aklın yolu, insanlığını bir canlı türü olmanın ötesine taşıyabilmişler için sonsuz sayıda ve çeşitliliktedir, olmalıdır, olmazsa, orda var olanların, bir olan aklın egemeni olan kralın, padişahın, seçilmişin uzuvları ya da teyp rekorderleri, mikrofonları, klavyeleri, tabanca tüfekleri, sandıkları ve oyları olmaktan başka bir kaderleri olmaz, olamaz. 

İncir çekirdeğindeki akıl kendini Haydar Paşa Camiinin minaresinde, hurma ağacının gövdesinde, asfaltın betonun altında ve onu yırtarak ağaç haline getirerek, incir çekirdeği kadar olan aklın çeşitlenebileceğini ibret alalım diye bize gösterirken, biz 15. yüzyıl mualliminin aklının bütün talebelere dayatılması anlamına de gelebilecek “aklın yolu birdir” sloganını kendimize rehber edersek varacağımız yer işte tam da bu olacaktı ki, oldu. Ordayız. 

Neredeyiz, bir aklın kuyruğunda maşarabba noktasındayız. 

Oysa ne akıl bir ne de sorunlar ve onların çözümü. 

Aklın yolu birdir lâkırdısı 197.000 ya da 57 milyon seçmeni olan ülkelerimiz (TC-KKTC ) akılsızlığını ‘”aklın yolu birdir o halde serbest piyasa ekonomisi tek yoldur” saçmalığına sapladı kaldık orda. 

Aklın yolu çoktur, akıl sahipleri çoksa. 

“Aklın yolu birdir”e inanlar niye birden çok parti- partimsi-medya medyamsı peşindeler. 

Aklın yolu “guru” galabalıksa, “gurur” bahçeler, tarlalar ovalar da ve uraklıg” olur ki 

Kuraklık tazminatı siyaseti aklın yolu birdir saçmalığının sonucudur. 

Bir usta, bir memleket, bir akıl tüketiyor bizi.