'Basın kartlarını komisyon versin'

'Basın kartlarını komisyon versin'

18 Aralık 2018 Salı  |   Günlük

Basın Konseyi, Basın Kartları Yönetmeliği'nde yapılan son düzenlemelerin basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve gazetecilerin mesleğini özgürce yapabilmesini olumsuz etkileyeceğini açıkladı. 

Konsey'in açıklaması şöyle:

"Basın Kartları Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gazetede yayınlanan son düzenleme, basın kartlarının iptalini kolaylaştıracak niteliğe büründürüldüğü görülmekte.

Yeni yönetmeliğin 29. maddesi, 'mili güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunulması veya bu tür davranışları alışkanlık edinilmesi' halinde basın kartının iptal edileceğini içeriyor. 

Çok muğlak ifadeler içeren bu madde, keyfi kararlara yol açabilir.

6'ncı madde ile de basın kartı verilmesi için, belli suçlardan hüküm giymeme koşulu getiriliyor. Bu durumda yazdıklarından ötürü hakkında dava açılan pek çok gazeteci, basın kartını kaybetme tehlikesi yaşayabilir.

Ayrıca, yeni çıkarılan bu yönetmelikle, basın kartı komisyonunda meslek örgütlerinin temsili de kısıtlanıyor. Son derece antidemokratik bir adım olarak değerlendirdiğimiz söz konusu değişiklikten vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Bu nedenlerle, yapılan düzenlemelerin geri çekilmesini, yönetmeliğin gazeteciler lehine düzenlenerek yenilenmesini bekliyoruz.

Demokrasilerin olmazsa olmazlarından birisi de basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü için gazeteciler rahatlıkla yazabilmeli, çizebilmeli ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. Bunun için basın kartlarını devlet değil gazetecilerin bağlı oldukları meslek örgütleri ve sendikalardan oluşan bir komisyon vermelidir. Eğer bu yapılmayacaksa basın örgütlerinin de çağrıları doğrultusunda bu yönetmelik iptal edilmeli, meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda basın kartı uygulaması gazeteciyi, basın özgürlüğünü ve demokrasiyi koruyan bir yapıya kavuşturulmalıdır."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de daha önce konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

"Gazetecilik doğası gereği halkın haber alma, bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkı için hizmet veren bir meslektir. Eleştirisel gazetecilik de bu nedenle iktidarlar tarafından tarih boyunca kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır.

Ancak Türkiye'de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği bir ortamda, her gazeteci kendini mahkeme karşısında bulabilmekte ve hüküm giyebilmektedir. Bu açıdan yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler, gazetecilik mesleğine yeni bir darbedir. Basın Kartı Komisyonu oluşumu da demokratik değildir.