21 maddede faşizm

21 maddede faşizm

7 Mayıs 2019 Salı  |   Köşe Yazıları

1- Din ve yönetimin iç içe geçmesi 

2- Sürekli olarak düşman/günah keçileri yaratma ve düşmanlarını ön plana çıkarma 

3- Ordunun ve militarizmin yüceltilmesi 

4- İnsan haklarına değer verilmemesi ve hiçe sayılması 

5- Her türlü medya ve kitle iletişim araçlarının denetim altına alınması 

6- Özel sermayenin korunup desteklenmesi 

7- Emeğin ve sendikaların baskı altına alınması, grevlerin yasaklanması 

8- Aydınların, sanatçıların ve sanatın küçümsenmesi 

9- Muhaliflerin sürekli suçlanarak çeşitli yöntemlerle cezalandırılması 

10- Hileli seçimler 

11- Milliyetçilik duygularının körüklenmesi 

15- Politik karşıtları ortadan kaldırma isteği 

16- Devlet içinde devlet yaratılarak kendi yandaşlarının bile takip edilmesi 

17- Toplumun sürekli kışkırtılması 

18- Devletin bireyin değil, bireyin devlet hizmetinde olması 

19- Her türlü sivil toplum örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi 

20- Rejime karşı her türlü kitlesel eylem ve gösterilerin yasaklanması 

21- Lidere bağlılık ve O'na koşulsuz itaat edilmesi